Воронова Мальвіна Юріївна

Кандидат філологічних наук.

Автобіографія

Я, Воронова Мальвіна Юріївна, народилася в м. Кіровограді Кіровоградської області у 1979 році в сім’ї педагогів. Навчалася у школі №32 із поглибленим вивченням англійської мови, яку закінчила в 1996 році з золотою медаллю. В 1997 році вступила до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протягом навчання, починаючи з другого курсу, співпрацювала з періодичними виданнями: „Вечірній Київ”, „Україна і світ сьогодні”, „Натали”. Брала участь у різноманітних проектах, у тому числі й навчальних, перебуваючи на різних посадах від літературного редактора до редактора. Пошук власної журналістської ніші у той час був зосереджений навколо аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів.

Маю диплом магістра з відзнакою. Протягом навчання в магістратурі почала займатися науковою діяльністю, роблячи стилістико-комунікативні дослідження публіцистичних текстів, тоді ж почала апробовувати результати своїх досліджень, друкуючись в наукових виданнях та читаючи лекції в межах курсу свого наукового керівника проф. Шкляра В.І. „Проблематика ЗМІ: політична журналістика”.

У магістратурі сформувалися основні мої погляди на професійну діяльність, і подовжився внутрішній пошук себе у практичній журналістиці. Я з’ясувала для себе, що маю великий інтерес до наукового, власне теоретичного дослідження і водночас тяжію до педагогічної діяльності, вбачаючи в ній можливість ідейного обміну і спільного теоретико-практичного пошуку. Тоді ж я почала активно працювати в жанрі публіцистичного портрета, який і досліджувала спочатку в магістерській роботі, а потім у кандидатській дисертації. Поєднання суто практичного досвіду з теоретичним пошуком суттєво вплинуло на мої сьогоднішні наукові погляди.

До вступу в аспірантуру (січень-жовтень 2003 року) працювала редактором у приватному редакційно-видавничому підприємстві „Юма-прес”. В 2003 році вступила до аспірантури Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де продовжила науково-педагогічну діяльність, вивчаючи проблему сучасної української портретистики. Тема моєї кандидатської дисертації: „Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика”. Дисертацію було апробовано у фахових виданнях ВАК України, міжнародними науково-практичними конференціями та в межах таких лекційно-практичних курсів як: Теорія журналістики”, „Теорія і практика журналістської творчості”, „Методи і прийоми журналістської творчості”, „Проблематика ЗМІ: політична журналістика”, „Поетика журналістського твору”. Дисертацію захистила 9 жовтня 2006 року, отримала диплом кандидата філологічних наук.

Деякий час (2005-2007 рр.) працювала сумісником в Інституті української філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова на кафедрі журналістики. Викладала різні дисципліни, зокрема: „Основи і планування редакційної роботи”, „Робота з автором”, „Художнє редагування”. З 2006 року працюю асистентом кафедри міжнародної журналістики. З 2007 року працюю також головним редактором літературно-історичного журналу „Личности Украины”.