Інструкція з проведення захистів «Стажування за професійною кваліфікацією»

Інструкція
з проведення захистів
«Стажування за професійною кваліфікацією»
у магістрів другого року навчання

 1. Керівники оцінюють роботу магістрів (денна+заочна форма). Дату й час див. а розкладом.

Оцінюється максимум у:

 А. 50 балів – за матеріали стажування (10 балів – відгук куратора від виробництва (10 балів – без зауважень; 6 балів – із зауваженнями) + 40 балів за матеріали (40 балів – без зауважень; 24 бали – із зауваженнями). Матеріалами практики вважати: завдання, виконані студентом  під час наукового стажування, або практичні матеріали, підготовлені під час стажування за фахом.

Б. 30 балів – звіт + теоретична підготовка / тестування:

– 10 балів (10 балів – без зауважень; 6 балів – із зауваженнями) – ПЛАН роботи, АНАЛІЗ посадових обов’язків та ОЧІКУВАНІ результати;

– 20 балів – (20 балів – без зауважень; 12 балів – із зауваженнями) – АНАЛІЗ діяльності колективу (для студентів магістратури, що мають аналогічну спеціальність за бакалаврат);

– АБО 20 балів – теоретична підготовка (тестування для перехресної магістратури. Див. п. 2).

 

2. Тестування для тих, хто навчається у перехресній магістратурі (коли спеціальність за бакалаврат не відповідає спеціальності в магістратурі).

– Оцінюється максимум у 20 балів (10 питань по 2 бали)

 ЖСК – 21 ауд.
Р+ЗГ – 22 ауд.
ВДМР – 36 ауд.

 

3. Захисти результатів стажування відбуваються на комісії (Див. графік іспитів):

Оцінюється максимум у 20 балів (20 балів – захист відбувся на належному рівні; 12– захист з недоліками; 0 – захист не відбувся).

Буде оцінено:

якість оформлення документів (щоденник практики);
оформлення матеріалів практики (практичний чи науковий доробок);
можливі додаткові питання за матеріалами та результатами практики

ЖСК – 35 аудиторія
Денна форма навчання о 15 годині.
Заочна форма навчання о 17 годині.

Реклама – 436 аудиторія
Денна форма навчання о 15 годині.
Заочна форма навчання о 17 годині.

Зв’язки з громадськістю – 437 аудиторія
Денна форма навчання о 15 годині.
Заочна форма навчання о 17 годині.

ВДМР – 439 аудиторія
Денна+заочна форми навчання о 15 годині.

Просимо звернути увагу керівників стажування на те, що, відповідно до форми щоденника стажування, керівник від бази практики ставив оцінку в межах 100 балів.

Ця оцінка враховується відповідно до п. А інструкції. Тобто, 10 балів – відгук куратора від виробництва – без зауважень; 6 балів – із зауваженнями, 0 балів – відгук відсутній.

Керівник практики зобов’язаний виставити оцінки за п. А. і п. Б. в екзаменаційну відомість.

№ п.

інструкції

Розподіл балів

1 та 2 пункти

А

10

40

10 6 0 40 24 0

Б

10

20

10

6

0

20 12 0

Або тестування від 0 до 20

(2 бали за питання)

Захист

20

20

12

0

Всього балів

Min. 60

Max. 100