ДЛЯ МАГІСТРІВ

Основні настанови щодо проходження практики

Правила ведення й оформлення щоденника


СТАЖУВАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ
(другий рік магістратури, 1 семестр)
(Керівником стажування є призначений розпорядженням співробітник Інституту)


Щоденник стажування за професійною кваліфікацією


Розподіл магістрів на стажування за професійною кваліфікацією (2018-2019 н.р.) (список)


РОБОЧА  ПРОГРАМА  СТАЖУВАННЯ  ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ ДОСЛІДНИКА


Інструкція з проведення захистів «Стажування за професійною кваліфікацією» (посилання)


Графік проведення захистів “Стажування за професійною кваліфікацією” кафедрами  (див. за посиланням)


ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
(другий рік магістратури, 2 семестр)
(Керівником переддипломної практики є керівник магістерської роботи)


Заява про проходження переддипломної практики
(Заява заповнюється у 2-х примірниках. Один – на кафедру, інший – у к. 205-б)


Щоденник переддипломної практики


Заява на затвердження теми наукової кваліфікаційної роботи
(подається один примірник тільки на кафедру)