ДЛЯ МАГІСТРІВ

Основні настанови щодо проходження практики

Правила ведення й оформлення щоденника


СТАЖУВАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ
(другий рік магістратури, 1 семестр)
(Керівником стажування є призначений розпорядженням співробітник Інституту)
Щоденник стажування за професійною кваліфікацією

Розподіл магістрів на стажування за професійною кваліфікацією (список)


ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
(другий рік магістратури, 2 семестр)
(Керівником переддипломної практики є керівник магістерської роботи)
Щоденник переддипломної практики