ДЛЯ МАГІСТРІВ

Основні настанови щодо проходження практики

Правила ведення й оформлення щоденника


СТАЖУВАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ
(другий рік магістратури, 1 семестр)
(Керівником стажування є призначений розпорядженням співробітник Інституту)
Щоденник стажування за професійною кваліфікацією

Розподіл магістрів на стажування за професійною кваліфікацією (список)

РОБОЧА  ПРОГРАМА  СТАЖУВАННЯ  ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ ДОСЛІДНИКА

Інструкція з проведення захистів «Стажування за професійною кваліфікацією» (посилання)

Графік проведення захистів “Стажування за професійною кваліфікацією” кафедрами  (див. за посиланням)


ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
(другий рік магістратури, 2 семестр)
(Керівником переддипломної практики є керівник магістерської роботи)
Заява про проходження переддипломної практики
(Заява заповнюється у 2-х примірниках. Один – на кафедру, інший – у к. 205-б)
Щоденник переддипломної практикиЗаява на затвердження наукової кваліфікаційної роботи (подається один примірник тільки на кафедру)