ДЛЯ МАГІСТРІВ

Основні настанови щодо проходження практики

Правила ведення й оформлення щоденника


СТАЖУВАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ
(другий рік магістратури, 1 семестр) Крім МК (програма подвійного дипломування)
(Керівником стажування є призначений розпорядженням співробітник Інституту)

Порядок захисту стажування за професійною кваліфікацією.


Список літератури  для підготовки до тесту (для студентів перехресної магістратури)


Щоденник стажування за професійною кваліфікацією (ЗАВАНТАЖИТИ)


Розподіл магістрів на стажування за професійною кваліфікацією (2018-2019 н.р.) (СПИСОК)


Робоча програма стажування за професійної кваліфікацією ДОСЛІДНИКА


ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
(другий рік магістратури, 1 семестр 061 – Журналістика; 2 семестр – СК).

Крім МК (програма подвійного дипломування)
(Керівником переддипломної практики є призначений наказом співробітник Інституту)

Розподіл магістрів на переддипломну практику  (2018/2019 н.р.) (СПИСОК)

ЗАХИСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (ВИМОГИ)


Щоденник переддипломної практики (ЗАВАНТАЖИТИ)


Заява на затвердження теми наукової кваліфікаційної роботи (ЗАВАНТАЖИТИ)
(подається один примірник тільки на вимогу кафедри)


Заява про проходження переддипломної практики
(Заява заповнюється у 2-х примірниках. Один – на кафедру, інший – у к. 205-б)