ДЛЯ МАГІСТРІВ

Основні настанови щодо проходження практики

Правила ведення й оформлення щоденника

(Керівником усіх видів практики від бази практики є керівник дипломної роботи)


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
(Керівником виробничої практики є керівник магістерської роботи)
Заява про проходження виробничої практики
Щоденник виробничої практики


ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА
(Керівником дослідницької практики є керівник магістерської роботи)
Заява про проходження дослідницької практики
Щоденник дослідницької практики


ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
(Керівником переддипломної практики є керівник магістерської роботи)
(другий рік магістратури, 2 семестр)
Заява про проходження переддипломної практики
Щоденник переддипломної практики