ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

Основні настанови щодо проходження практики

Правила ведення й оформлення щоденника

УВАГА!!!
Лист-направлення (на вимогу бази практики) можна отримати у к. 205-б.
Розпорядження (2-а сторінка щоденника) та бланки договорів з базами практики на групу отримують старости у к. 205-б.


ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА (другий курс)
Заява про проходження ознайомчої практики
(Заява заповнюється у 2-х примірниках. Один – на кафедру, інший – у к. 205-б)
Щоденник ознайомчої практики

Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів


ВИРОБНИЧА / НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (третій курс)
Заява про проходження навчальної (виробничої) практики
(Заява заповнюється у 2-х примірниках. Один – на кафедру, інший – у к. 205-б)
Щоденник навчальної (виробничої) практики

Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів


ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (четвертий курс стаціонарної та четвертий і п’ятий курси заочної форми навчання)

Заява про проходження переддипломної практики
(Заява заповнюється у 2-х примірниках. Один – на кафедру, інший – у к. 205-б)
Щоденник переддипломної практикиЗаява на затвердження практичної кваліфікаційної роботи (подається один примірник тільки на кафедру)