ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

Основні настанови щодо проходження практики

Правила ведення й оформлення щоденника

УВАГА!!!
Лист-направлення (на вимогу бази практики) можна отримати у к. 205-б.
Розпорядження (2-а сторінка щоденника) та бланки договорів з базами практики на групу отримують старости у к. 205-б.


ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА (другий курс)

!!!Розподіл студентів 2 курсу на практику між кафедрами та викладачами (2018/2019 н.р.) (СПИСОК)

Заява про проходження ознайомчої практики
Щоденник ознайомчої практики


ВИРОБНИЧА / НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (третій курс)

!!!Розподіл студентів 3 курсу на практику між кафедрами та викладачами (2018/2019 н.р.) (СПИСОК)

Заява про проходження навчальної (виробничої) практики
Щоденник навчальної (виробничої) практики


ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (четвертий курс стаціонарної та четвертий і п’ятий курси заочної форми навчання)

!!!Розподіл студентів 4 курсу на практику між кафедрами та викладачами (2018/2019 н.р.) (СПИСОК)

!!! ЗАХИСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРАМИ (ВИМОГИ)

Щоденник переддипломної практики

Заява про проходження переддипломної практики