English versionНаукова сторінка професора Володимира РІЗУНА

director

 

Про автора:


Проф. Володимир Володимирович Різун,
д. ф. н., директор інституту журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
v.v.rizun@gmail.com

 

ЗМІСТОсобливості бібліографічного опису

Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Филология.— Том 19 (58).— № 5.— 2006.— С. 335—344.

Різун Володимир. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет.— Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2007.— 32 с.

Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Слово — зброя?— К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2009.— С. 481—492.

Ризун В. В. Уровни и виды коммуникации [Електронний ресурс] // [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] //Інститут журналістики:[сайт] — Електронні дані. — Київ, 2015.— Режим доступу:http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Urovni_i_vidy_kommunicatsyi.pdf (дата звернення до статті). — Назва з екрана.

Різун В. В. До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій (масового спілкування) в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] // [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] //Інститут журналістики:[сайт] — Електронні дані. — Київ, 2012.— Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Do_postanovky_problemy.pdf (дата звернення до статті). — Назва з екрана.

Підручник «Теорія масової комунікації» описувати як друковане видання.

Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій (наукова стаття, оприлюднено 12 лютого 2011 року) [Наукова сторінка професора Володимира Різуна ] //Інститут журналістики :[сайт] — Електронні дані. — Київ, 2011. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf (дата звернення до статті). — Назва з екрана. tie a tie

Різун В. В. До питання про соціальнокомунікаційні наукові проблеми і про наукові проблеми взагалі // Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних комунікацій. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.— Київ, 2013 [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Articles/Zbirnyk_tez_2013.pdf (дата звернення до статті). — Назва з екрана 

Volodymyr Rizun. Journalism Education and National Qualifications Frameworks: A Look into the Future / The 3rd World Journalism Education Congress, Mechelen, Belgium, 3 to 5 July 2013.— 23 с. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://wjec.be/wp/wp-content/uploads/Rizun-V.pdf  (дата звернення до статті). — Назва з екрана  

Y.D. Havrylets, S.V. Tukaiev, V.V. Rizun, M.Y. Makarchuk. Comparative Analysis of the Effects of Negative and Neutral TV News Stories // Procedia Social and Behavioral Sciences.— Volume 82, 3 July 2013, Pages 421–425 [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013530 (дата звернення до статті). — Назва з екрана