English versionНаукова сторінка професора Володимира РІЗУНА

director

 

Про автора:


Проф. Володимир Володимирович Різун,
д. ф. н., директор інституту журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
v.v.rizun@gmail.com

ORCID iD 0000-0002-5216-3755
ResearcherID: F-3873-2017

Google Академія: https://goo.gl/ZH2Nsr

 

ЗМІСТ


Особливості бібліографічного опису


Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Филология.— Том 19 (58).— № 5.— 2006.— С. 335—344.

Різун Володимир. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет.— Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2007.— 32 с.

Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Слово — зброя?— К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2009.— С. 481—492.

Ризун В. В. Уровни и виды коммуникации [Електронний ресурс] // [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] //Інститут журналістики:[сайт] — Електронні дані. — Київ, 2015.— Режим доступу:http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Urovni_i_vidy_kommunicatsyi.pdf (дата звернення до статті). — Назва з екрана.

Різун В. В. До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій (масового спілкування) в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] // [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] //Інститут журналістики:[сайт] — Електронні дані. — Київ, 2012.— Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Do_postanovky_problemy.pdf (дата звернення до статті). — Назва з екрана.

Підручник «Теорія масової комунікації» описувати як друковане видання.

Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій (наукова стаття, оприлюднено 12 лютого 2011 року) [Наукова сторінка професора Володимира Різуна ] //Інститут журналістики :[сайт] — Електронні дані. — Київ, 2011. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf (дата звернення до статті). — Назва з екрана.

Різун В. В. До питання про соціальнокомунікаційні наукові проблеми і про наукові проблеми взагалі // Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних комунікацій. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.— Київ, 2013 [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Articles/Zbirnyk_tez_2013.pdf (дата звернення до статті). — Назва з екрана 

Volodymyr Rizun. Journalism Education and National Qualifications Frameworks: A Look into the Future / The 3rd World Journalism Education Congress, Mechelen, Belgium, 3 to 5 July 2013.— 23 с. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Articles/wjec.pdf  (дата звернення до статті). — Назва з екрана  

Y.D. Havrylets, S.V. Tukaiev, V.V. Rizun, M.Y. Makarchuk. Comparative Analysis of the Effects of Negative and Neutral TV News Stories // Procedia Social and Behavioral Sciences.— Volume 82, 3 July 2013, Pages 421–425 [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013530 (дата звернення до статті). — Назва з екрана

Різун В. Київська школа журналістики: її витоки та вплив на формування української школи журналістики // Університети  Володимира  Різуна  :  Слово  на  пошану  з нагоди 60-річчя  /  Авт.-упор.  Ю.  В.  Бондар,  В.  М. Корнєєв.  — Одеса  : Астропринт, 2017. — 384 с. : іл.- С. 227-248.

Різун В. Філософсько-методологічні засади освітньої й наукової діяльності у галузі журналістики та медіакомунікації // Університети  Володимира  Різуна  :  Слово  на  пошану  з нагоди 60-річчя  /  Авт.-упор.  Ю.  В.  Бондар,  В.  М. Корнєєв.  — Одеса  : Астропринт, 2017. — 384 с. : іл.- С. 249-278.

Різун В. Думки з приводу — і не тільки! // Університети  Володимира  Різуна  :  Слово  на  пошану  з нагоди 60-річчя  /  Авт.-упор.  Ю.  В.  Бондар,  В.  М. Корнєєв.  — Одеса  : Астропринт, 2017. — 384 с. : іл.- С. 298-307.

Різун В. Журналістська діяльність і парадокси масового спілкування // Університети  Володимира  Різуна  :  Слово  на  пошану  з нагоди 60-річчя  /  Авт.-упор.  Ю.  В.  Бондар,  В.  М. Корнєєв.  — Одеса  : Астропринт, 2017. — 384 с. : іл.- С. 328- 335.

Різун В. Журналістська освіта в Україні // Університети  Володимира  Різуна  :  Слово  на  пошану  з нагоди 60-річчя  /  Авт.-упор.  Ю.  В.  Бондар,  В.  М. Корнєєв.  — Одеса  : Астропринт, 2017. — 384 с. : іл.- С. 336-346.

Різун В. Журналістика починається з особи журналіста // Університети  Володимира  Різуна  :  Слово  на  пошану  з нагоди 60-річчя  /  Авт.-упор.  Ю.  В.  Бондар,  В.  М. Корнєєв.  — Одеса  : Астропринт, 2017. — 384 с. : іл. – С. 347-350.