Наукові видання

Наукова періодика Інституту журналістики

Сучасний світ наукових видань з галузі «Соціальних комунікацій» не такий вже й багатовимірний – і журналів не так багато, і спеціалізація у багатьох досить жорстка. Відповідно до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії №44 від 12.01.2022 р., наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Пропонуємо вам перелік наукових фахових видань Навчально-наукового інституту журналістики.


Публікації у фахових виданнях України (Категорія Б)

Коментарі закриті.