Перелік документів для вступу

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають особисто такі документи:

 • паперовий швидкозшивач (папка без зав’язкок з металевим фіксатором для паперів всередині);
 • заяву на ім’я ректора університету (для ад’юнктів – рапорт);
 • особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює; зразок особового листка
 • 2 фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою факультету/інституту рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності);
 • копія паспорта та ІПН.

Систему нарахування додаткових балів і перелік міжнародних сертифікатів, які  зараховуються замість вступного іспиту з іноземної мови, ви знайдете за посиланням: Правила прийому 2020

 


Корисні посилання:

 

Коментарі закриті.