Програми навчальних дисциплін

[download url=”http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2018/07/np2018.pdf” title=”Навчальний план”]

Навчання за освітньо-наукової програмою підготовки доктора філософії за спеціальністю 061 – Журналістика передбачає вивчення таких дисциплін:

Обов’язкові дисципліни

 

Назва дисципліни Рік навчання Обсяг кредитів ECTS Робоча програма дисципліни
Філософія науки та інновацій I 7
Теорія та історія соціальних комунікацій I 5
Methodology and Organization of the Social Communication Research I 3
English Academic Writing II 3
Асистентська педагогічна практика II-III 10

 

Вибіркові дисципліни. Блок 1 (аспірант обирає одну дисципліну з переліку)

Назва дисципліни Рік навчання Обсяг кредитів ECTS Робоча програма дисципліни
Практична філософія та епістемологія науки ІІ 4
Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ ІІ 4
Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів ІІ 4
Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій ІІ 4
Принципи організації науково-дослідницьких робіт ІІ 4
Наукова бібліографія: практикум ІІ 4
Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження ІІ 4
Професійне проектне управління науковими дослідженнями ІІ 4
Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних ІІ 4
Глобалізаційні процеси в сучасному світі ІІ 4
Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях ІІ 4
Українська наукова мова ІІ 4
Психологія спілкування ІІ 4
Право інтелектуальної власності ІІ 4
Лінгвістичне програмування поведінки людини ІІ 4
Література у глобальному естетичному просторі ХХІ ст. ІІ 4
Глобальні проблеми людства та сталий розвиток ІІ 4
Soft skills ІІ 4

 

Вибіркові дисципліни. Блок 2.1 (аспірант обирає одну дисципліну з переліку)

Назва дисципліни Рік навчання Обсяг кредитів ECTS Робоча програма дисципліни
Актуальні галузеві проблеми в соціальних комунікаціях ІІ 4
Проблеми підготовки фахівців в системі соціальних комунікацій ІІ 4
Методологія дослідження соціальнокомунікаційних систем та середовищ ІІ 4

 

Вибіркові дисципліни. Блок 2.2 (аспірант обирає одну дисципліну з переліку)

Назва дисципліни Рік навчання Обсяг кредитів ECTS Робоча програма дисципліни
Сучасні інформаційні системи та сервіси ІІ 4
Прикладні соціально-комунікаційні технології ІІ 4
Комунікаційні стратегії презентації наукових результатів ІІ 4
Сучасні технології медіатизації наукової діяльності ІІ 4

 

Коментарі закриті.