Подавайтеся та перемагайте!

Оголошується конкурс Академії наук вищої освіти України на кращу монографію, навчальний посібник, підручник, довідкову, художню літературу і наукові праці молодих учених.

Конкурсні роботи мають бути опубліковані з 2015 по 2017 роки

Кінцевий термін подачі конкурсних робіт і супровідних документів: 10 жовтня 2017 року.

Пакет документів необхідно надсилати на адресу: вул. Тургенєвська,11, офіс 1.1, м. Київ, 01054.

Загальні вимоги до конкурсних робіт та супровідних документів:

 1. Документація і конкурсна робота подаються в одному примірнику.
 2. У всіх документах назва конкурсної роботи повинна бути однаковою.
 3. На конкурс приймаються:
 • монографії;
 • підручники;
 • навчальні посібники;
 • фахові науково-популярні видання;
 • довідкова література;
 • художня література;
 • праці молодих учених;
 • електронні видання (курси лекцій, методичні вказівки, програми тощо), які доступні у мережі Інтернет.
 1. Конкурсні роботи подаються у друкованому вигляді, електронні видання на оптичних дисках (CD/DVD) або флешці.

Супровідні документи:

 1. Лист-подання, в якому вказується точна назва підрозділу (інститут), що подає конкурсну роботу, назва роботи, рік і місце видання, прізвище, ім’я та по батькові, посада, місце роботи кожного автора (у разі, якщо декілька авторів). Лист підписується керівником підрозділу. Якщо керівник входить до складу авторів, лист підписується його заступником.
 2. Витяг з протоколу засідання вченої ради установи або кафедри, де працює здобувач, щодо рекомендації праці на здобуття премії з вищезазначених номінацій.
 3. Анотація, яка містить коротку характеристику конкурсної роботи та її значення для навчального процесу, наукових досліджень та народного господарства України (обсягом до двох сторінок, підписана авторами).
 4. Довідка про творчий внесок кожного автора конкурсної роботи, підписана кожним автором.
 5. Основні дані про кожного автора (ПІБ, місце роботи, посада, номер телефону, електронна адреса)
 6. Одна рецензія від члена АН ВОУ.

 

Коментарі закриті.