Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Національно-патріотичний досвід світового українства в соціальнокомунікаційному дискурсі”

15–17 жовтня 2017 року відбудеться Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Національно-патріотичний досвід світового українства в соціальнокомунікаційному дискурсі“. Організаторами конференції є Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Канадсько-український бібліотечний центр ЗОУНБ, Проект зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції, електронна бібліотека «Diasporiana».

Тяглість державотворчого процесу України демонструє нам позитивний досвід української діаспори в конструюванні українського національного наративу, ретрансляції націєтворчого дискурсу і, зрештою, вироблення смислової матриці ідеї нації в умовах абсолютної самоорганізації, що є надзвичайно важливим у формуванні смислового буття сучасної України.

Питання для обговорення:

 • персоналії української діаспори як чинник інтелектуальної революції;
 • церква в контексті самозбереження української нації;
 • українська присутність у світі: соціальні проблеми та перспективи;
 • українські освітні студії в еміграції: еволюція змісту, форм, напрямів;
 • культурно-мистецька сфера української діаспори як форма соціальних комунікацій
 • еміграція та депортація українців в контексті сучасної державної кризи: проблеми міжкультурної комунікації
 • інформаційна культура діалогу українців за кордоном і материкової України:
 • архівно-бібліотечний ресурс як акумуляційний чинник історико-культурної та духовної спадщини українства;
 • громадські організації українців у світі: здобутки та сучасні реалії;
 • потенціал еміграційних ЗМІ та механізми їх використання для утвердження української національної ідентичності в міжнародній спільноті.

Робочі мови – українська, польська, англійська.

Форма участі – заочна

Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня  2017 року надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету djasc@ukr.net такі матеріали:

 1. заявку на участь у роботі конференції (форма додається);
 2. тези доповіді, оформлені відповідно до вимог оргкомітету;
 3. копію платіжного документу.

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.

Матеріали конференції приймаються у вигляді тез або статті. Публікація тез здійснюється при залученні авторських коштів – 15 грн за 1 (одну) сторінку. Вартість публікації статті – 100 грн.

Сертифікати про участь та збірник матеріалів учасників будуть надіслані на електронні пошти після проведення конференції.

Про вимоги до оформлення заявки, тез і статей читайте у додатку.

КОНФЕРЕНЦІЯ жовтень 2017

Коментарі закриті.