Конференції

15–17 жовтня 2017 року відбудеться Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Національно-патріотичний досвід світового українства в соціальнокомунікаційному дискурсі“. Матеріали конференції приймаються у вигляді тез або статті. Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня  2017 року надіслати заявку на участь у роботі конференції та тези доповіді

Читати далі…


Громадська організація «Інститут інноваційної освіти» та Науково-навчальний центр прикладної інформатики Національної академії наук України запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна освіта: світові тенденції та регіональний аспект» (29-30 вересня 2017 р., м. Одеса). Прийом матеріалів (включно): до 29 вересня 2017 р. 

Читати далі…


Запорізький національний університет запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти», яка відбудеться 5-6 жовтня 2017 року. Учасники можуть подати тези доповідей до 15 вересня 2017 р.

Читати далі…


6–7 жовтня 2017 року в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського відбудеться Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі». Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2017 року подати електронною поштою заявку, а до 24 вересня 2017 року – тези доповіді.

Читати далі…


Кафедра видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова школа Романа Іванченка» 27 жовтня 2017 р. Для участі потрібно надіслати заявку до 15 вересня 2017 р. та тези до 29 вересня.

Читати далі…


ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Рада молодих учених університету запрошують взяти участь у роботі ХХХІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 20 червня 2017 р. Для участі у конференції необхідно до 20 червня (включно) надіслати статтю та фото- чи сканкопію квитанції про сплату оргвнеску.

Читати далі…


ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» запрошує взяти участь у XII міжнародній науковій інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи». Статтю, індивідуальну анкету учасника та відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату Оргкомітет приймає до 20 червня 2017 року.

Читати далі…


Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Модель сучасної журналістської освіти в Україні: інноваційні практики, міжнародний досвід, перспективи розвитку», яка відбудеться 26−27 жовтня 2017 року. Для участі у конференції потрібно до 15 вересня 2017 року надіслати анкету учасника та статтю.

Читати далі…


Класичний приватний університет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій», яка відбудеться 2-3 червня 2017 року у місті Запоріжжі. Для участі в конференції необхідно надіслати оргкомітету до 30 травня 2017 року (включно) на електронну скриньку communicconf@kpu.zp.ua тези доповіді, квитанцію про сплату організаційного внеску, заявку на участь у конференції.

Читати далі…


У Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка 22–23 травня 2017 року відбудеться міжнародний форум “Кризовість комунікацій: комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії” під загальною назвою “Контентно-потокові моделі як тактичні інструменти комунікаційно-контентної безпеки”. Заявки на участь у форумі та тези доповідей приймаються до 10 травня 2017 року.

Читати далі…


З 26 по 30 червня відбудеться П’ята міжнародна наукова конференція ScieConf 2017. Офіційною мовою конференції є англійська. Кінцевий термін подання статей – 5 травня 2017 року.

Читати далі…


Кафедра журналістики та нових медіа запрошує взяти участь у  Всеукраїнській науково-практичній конференції “Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи“, що відбудеться 25 квітня 2017 року.  Для участі у науково-практичній конференції до 15 квітня треба надіслати на електронну адресу kznm.gi@kubg.edu.ua: реєстраційну форму учасника, електронний варіант статті, копію квитанції про оплату оргвнеску.

Читати далі…


25–27 травня 2017 р. у м. Одеса відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», присвячена 100-річчю Державного наукового закладу «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Заявки на участь і тексти доповідей потрібно надіслати до 15 квітня 2017 р.

Читати далі…


26-27 травня 2017 р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбудеться Друга Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики». Учасники конференції мають до 14 травня 2017 року включно відправити заявку на участь у конференції, текст доповіді, фото або скан чека про переказ організаційного внеску.

Читати далі…


З 22 по 31 серпня 2017 р. недалеко від міста Варна (Болгарія), в Congress Centre готелю Paradise Blue відбудеться IV Міжнародна конференція SGEM 2017 SOCIAL SCIENCES & ARTS. Кінцевий термін подання резюме – 10 травня. Кінцевий термін подання повної статті – 10 червня.

Читати далі…


Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського запрошує взяти участь у роботі ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства“, яка відбудеться у м. Кременчук (Україна) 20–21 квітня 2017 р. Кінцевий термін подання матеріалів для участі в конференції – 12 квітня 2017 р.

Читати далі…


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує взяти участь у Х Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», яка відбудеться 25-26 квітня 2017 року. Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 1-2 повні сторінки) приймаються до 14 квітня.

Читати далі…


З 31 березня по 01 квітня 2017 року у Луцьку юридичний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проводитиме ХIIІ Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку». Останній термін подання матеріалів: 20 березня (включно).

Читати далі…


З 24 по 25 березня 2017 року відбудеться Друга Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Учасники конференції мають відправити доповіді до 12 березня 2017 року включно.

Читати далі…


4 квітня 2017 року в Інституті журналістики КНУ імені Т. Г. Шевченка відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Медіаконтент: види, форми подачі та особливості сприйняття». Для участі у конференції до 15 березня 2017 року слід зареєструватися та надіслати матеріали конференції, відсканований відгук наукового керівника та презентацію для заочної участі.

Читати далі…


Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі», яка відбудеться 5 квітня 2017 року. Для участі у конференції необхідно до 28 лютого 2017 року зареєструватися та надіслати матеріали конференції, презентацію для заочної участі, а також за бажанням статтю.

Читати далі…


Кафедра історії журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у роботі традиційного міжнародного круглого столу «Гендерний контент сучасних мас-медій» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі», яка відбудеться 5 квітня 2017 р. (м. Київ). Для участі у круглому столі просимо до 28 лютого зареєструватися за посиланням та надіслати до 5 березня тези доповіді.

Читати далі…


Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у XXІІІ міжнародній науково-практичній конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика», яка відбудеться 6 квітня 2017 року у м. Києві. Для участі у конференції необхідно до 15 лютого 2017 року зареєструватись за посиланням та надіслати матеріали (або тези) доповіді; відсканований відгук наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).

Читати далі…


Товариство за культурний і науковий прогрес у Східній та Центральній Європі (Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe) запрошує взяти участь у чотирьох Міжнародних наукових конференціях, які відбудуться у м. Будапешт в онлайн-форматі з березня по червень 2017 року. Прийняті статті будуть опубліковані в міжнародному науковому журналі “Science and Education a New Dimension“.

Читати далі…


Євразійський національний університет ім. Л. Н. Гумільова (м. Астана, Казахстан) запрошує взяти участь у роботі ХІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Наука і освіта – 2017» 14 квітня 2017 року. З-поміж багатьох секцій на конференції планується робота секції «Журналістика і політологія». Охочим взяти участь в конференції необхідно до 26 березня 2017 р надіслати текст доповіді, рецензію-рекомендацію та заявку.

Читати далі…


Молоді науковці, аспіранти та студенти запрошуються до участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю україністики в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, яка відбудеться 11 травня 2017 року. Для участі в конференції подати заявки до 10 квітня.

Читати далі…


Класичний приватний університет запрошує викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика», яка відбудеться 10-11 березня 2017 року у місті Запоріжжі. Тези доповідей необхідно надіслати оргкомітету до 9 березня (включно).

Читати далі…


Студентів запрошують взяти участь у Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Українські студентські медіа: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах», яка відбудеться 31 березня 2017 р. (заочна форма участі) на факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця). Для участі потрібно до 30 березня надіслати анкету учасника та наукову статтю.

Читати далі…


The 17th International Academic Conference “Future of Europe and the European Union in the face of new challenges” organized in the “Europe of the 21st Century” series will take place on February 2-3, 2017 in Collegium Polonicum in Słubice (Poland). You are kindly requested to fill in the conference participation application forms online, on the conference website by December 23, 2016.

Читати далі…


Класичний приватний університет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології», яка відбудеться 16-17 грудня 2016 року у місті Запоріжжі. Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 13 грудня (включно) на електронну скриньку тези доповіді, квитанцію про сплату організаційного внеску, заявку на участь у конференції.

Читати далі…


ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна ГО «Незалежна асоціація молоді», студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності» запрошують на XXXII Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», що відбудеться з 29 по 30 листопада 2016 р. в  м. Переяслав-Хмельницький Київської області. Останній термін подання статей – 28 листопада 2016 р. (включно).

Читати далі…


17–18 травня 2017 року на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету відбудеться ІІ Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа». Для участі необхідно до 15 квітня подати заявку електронною поштою та до 1 травня тези.

Читати далі…


16-17 грудня 2016 році відбудеться заочна Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології» у м. Запоріжжя. Дедлайн подання тез – 15 грудня.

Читати далі…


Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії», яка відбудеться 4 листопада 2016 року в Національному університеті «Львівська політехніка» за адресою: м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12. Дедлайн подання тез – 31 жовтня 2016 року.

Читати далі…


18 листопада у Київському національному торговельно-економічному університеті відбудеться Міжнародна науково-практична конференція з проблем інтеграції теорії та практики реклами в Україні та у світі.

Читати далі…


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 28 жовтня 2016 р. запрошує на Міжнародну науково-практичну конференцію «Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи»

Читати далі…


Заочные конференции – Зарубеж

Читати далі…


Приглашаем вас заочно принять участие в V (LXIX) Международной научно-практической конференции “Научные исследования в современных условиях” по юридическим, филологическим, педагогическим, философским, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам, которая состоится 27 мая 2016 года, г. Киев

Читати далі…


Запрошуємо вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції: “Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті” (SP XXI 2016), яка пройде 19 травня 2016 р.

Читати далі…


 

Comments are closed.