Написання дисертації

Під час написання дисертації аспіранти і здобувачі керуюються  такими офіційними документами:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”
  2. Положення про спеціалізовану вчену раду. Зазаначена процедура попереднього розгляду дисертації, проведення засідань спеціалізованої вченої ради, вимоги до складу та процедура захисту дисертації.
  3. Порядок присудження наукових ступенів. Вказані вимоги до змісту дисертації.
  4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”. Установлено вимоги щодо кількості статей, необхідних для захисту дисертації.
  5. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”

Коментарі закриті.