Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі»

6-7 жовтня 2017 року в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського відбудеться Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі». Ви зможете представити результати наукових пошуків та обговорити їх у форматі наукової дискусії з вітчизняними та зарубіжними колегами. Оргкомітет конференції також пропонує цікаву культурну програму.

Наукова проблематика конференції:

Літературознавство

 1. Стратегії художньої комунікації в парадигмі етнокультури.
 2. Література в інтермедіальному вимірі.
 3. Літературний текст в аспекті герменевтики, філософії, психології.
 4. Художній текст і культурна пам’ять.
 5. Гра в літературу та література гри.
 6. Медіакритика світу в полікультурному вимірі.
 7. Технології навчання літератури в контексті міжкультурної взаємодії.

Перекладознавство

 1. Мовна соціологізація в кроскультурних контекстах.
 2. Переклад як засіб міжкультурного взаєморозуміння.
 3. Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу.
 4. Проблеми міжкультурної комунікації в поліетнічній площині.
 5. Методичні інновації у викладанні іноземних мов.

Мовознавство і лінгводидактика

 1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в полікультурному просторі.
 2. Лінгвокультурологічні аспекти мовних одиниць.
 3. Дискурсивна лінгвістика: теорія і методологія міжкультурної комунікації.
 4. Структурно-семантичні аспекти мовного дискурсу в полікультурному просторі.
 5. Методичні інновації у викладанні української мови.

Робочі мови конференції: слов’янські, англійська, німецька.

Форма участі: очна та заочна (стендова доповідь і публікація тез).

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2017 року подати електронною поштою заявку (форма додається) на адресу mnu-konf-filolog@ukr.net, вказавши в темі листа «Заявка» та прізвище. Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення до програми не пізніше 17 вересня 2017 року. Після отримання підтвердження про внесення теми до програми учасникам (незалежно від форми участі) до 24 вересня 2017 року необхідно подати тези доповіді та перерахувати реєстраційний внесок.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 27 вересня 2017 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у збірнику тез доповідей (вимоги до тез див. нижче). Статті, підготовлені на основі доповідей, публікуватимуться в фаховому збірнику наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: філологічні науки (літературознавство)» (вартість публікації становить 35 грн. за сторінку) або будуть розміщені в науковому електронному журналі «Текст. Контекст. Інтертекст» (вартість – 250 грн.). Статті з питань мовознавства, лінгводидактики та перекладознавства будуть надруковані у фаховому науковому виданні «Філологічні студії» (мовознавство) КДПУ (вартість публікації становить 35 грн. за сторінку). З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайтах видань: litzbirnyk.com.ua, text-intertext.in.ua, journal.kdpu.edu.ua/filstd. Орієнтовний кінцевий термін подання статей – 30 жовтня 2017 року.

Організаційний внесок для очних учасників – 200 гривень, для заочних учасників з України – 150 гривень, для зарубіжних учасників – 20 євро. Він включає публікацію програми й тез у збірнику матеріалів конференції, ланч та каву-брейк для учасників наукового зібрання.

Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються учасниками конференції.

Додаткова інформація міститься у прикріпленому файлі.

Інформ. лист міжнародної конференції 2017 р. МНУ

Коментарі закриті.