Дослідницька пропозиція

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок (без урахування титульного аркуша), підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, наукова проблема, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Текст дослідницької пропозиції подається у форматі DOCX:

 • розмір сторінки А4;
 • книжкова орієнтація;
 • поля з усіх країв по 2 см;
 • кегль Times New Roman;
 • розмір 12;
 • інтервал між рядками 1,5;
 • абзац 1,2 см.

Титульна сторінка.

 1. Вступ
 • Актуальність дослідження
 • Об’єкт і предмет дослідження
 • Наукова проблема (теоретична або прикладна), яку розв’язує дослідження
 • Мета дослідження
 • Завдання
 1. Теоретичне підґрунтя
 2. Прогнозовані методи дослідження
 3. Практична застосування дисертаційного дослідження

Вступник подає дослідницьку пропозицію в електронному варіанті через онлайн-анкету до 01.09.2023. У разі виявлення плагіату, дослідницька пропозиція не зараховується.

На вступний іспит спеціальності вступник готує презентацію у форматі PPT/PPTX обсягом до 10 слайдів. У презентації мають бути представлені тема, наукова проблема, об’єкт і предмет дослідження, прогнозовані методи дослідження.


Коментарі закриті.