Вступ до докторантури

Вступники до докторантури подають такі документи:
• заяву на ім’я ректора університету;
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
• список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
• засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
• засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
• засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
• розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• дві фотокартки (3х4).
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

Умови вступу до докторантури (docx)

Коментарі закриті.