VII Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій»

Запрошуємо взяти участь у роботі VII Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій». Конференція присвячена актуальним проблемам сьогодення у сфері соціальних комунікацій. До участі в роботі конференції запрошуються студенти українських ВНЗ.

Участь у роботі конференції безкоштовна. Конференція відбудеться у заочному форматі.

За підсумками роботи конференції передбачено формування електронного збірника тез доповідей, який буде розіслано всім учасникам конференції у PDF-форматі та розміщено на сайті ФМВ НАУ.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Конференція передбачає роботу секцій:

 • журналістика та інформаційні війни;
 • трансформація і перспективи розвитку ЗМІ;
 • виникнення нових видів та жанрів журналістики;
 • роль медіа у процесах формування сучасного громадянського суспільства;
 • журналістика та реклама: стан і перспективи розвитку;
 • масові комунікації: теорія та методологія;
 • сучасні тенденції розвитку рекламного бізнесу в Україні та у світі;
 • інноваційні підходи та стратегічні перспективи розвитку журналістики та реклами;
 • соціально-етичні аспекти журналістики й реклами.

Вимоги до публікації тез доповідей:

Текст тез доповіді повинен бути в текстовому редакторі WORD (формат А4, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,0). Поля: верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 20, праве – 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище та ініціали; група; курс; кафедра; місце роботи або навчання, повна назва ВНЗ; місто.

Назва тез доповіді (всі літери прописні, вирівнювання по центру).

Текст тез доповіді, абзац – 1,25.

Перелік літератури надається наприкінці тексту в порядку цитування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках відповідно до порядку цитування.

Обсяг матеріалу тез доповіді не повинен перевищувати трьох сторінок.

Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання на електронну адресу усім учасникам конференції електронного збірника матеріалів конференції.

Заявка на участь та матеріали тез доповідей приймаються до 12 травня 2021 року включно. Адреса електронної пошти: nastasiafrth@gmail.com

Просимо учасників конференції подати такі матеріали:

 • заявку на участь у конференції (зразок додається). Назва файлу: zayavka_o.petrenko;
 • текст доповіді: назва файлу: tezy_o.petrenko.

Форму заявки та інформаційний лист дивіться тут.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету:

Іващук Антоніна Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ НАУ

Члени оргкомітету:

Васильченко В’ячеслав Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики ФМВ НАУ

Лебезко Анастасія Костянтинівна, студентка 3-го курсу ФМВ НАУ

З організаційних питань роботи конференції звертатися до: Лебезко Анастасії Костянтинівни, e-mail: nastasiafrth@gmail.com, моб. тел.: +380950150334. Контактні телефони: + 38 044 406-77-85; + 38 044 406-68-09;

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.