V Всеукраїнський науково-практичний симпозіум «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки», присвяченого 820-річниці з Дня народження Короля Данила, який відбудеться 14 травня 2021 року в Університеті Короля Данила.

Метою Симпозіуму є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку архітектури, економіки, технологій та права України.

На Симпозіум запрошуються науковці, практичні працівники та студенти ЗВО незалежно від форми власності.

Форма проведення: у зв’язку з карантинними обмеженнями буде зазначена пізніше, матеріали буде розміщено на сайті  ukd.edu.ua.

Мова симпозіуму: українська або англійська.

В рамках Симпозіуму планується робота наступних конференцій:

 1. Пошуки витоків монархії в українській державі і праві.
 2. Теорії та практики гармонійного розвитку міст.
 3. Інноваційний розвиток економічних процесів в Україні: проблеми та перспективи.
 4. Виклики інформаційного суспільства: проблеми масової комунікації та інформаційних технологій.
 5. Публічне та приватне право: історичні, доктринальні та практично-прикладні аспекти.

Для участі в роботі Симпозіуму необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 14 квітня 2021 року наступні документи:

 • заповнену за зразком заявку;
 • тези доповіді;
 • відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Коваль_Заявка, Коваль_Тези, Коваль_Внесок.

Електронна адреса: oleksandra.meihesh@ukd.edu.ua

Видання матеріалів Симпозіуму

Видання матеріалів планується здійснити до початку роботи Симпозіуму. Збірник тез доповідей в електронній формі буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.

За бажанням можна подати наукову статтю для публікації у Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, що включений у перелік фахових видань з юридичних наук, категорія «Б».

З вимогами до оформлення наукових статей можна ознайомитися на сайті http://visnyk.iful.edu.ua

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

 1. Матеріали повинні бути представлені українською або англійською мовою.
 2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком використаних джерел.
 3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
 4. Загальна схема побудови тез:

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, навчальний заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);

– назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

 1. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 2. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

Організаційний внесок  (доктори наук не сплачують)

Організаційний внесок для часткового відшкодування витрат на підготовку матеріалів становить 150 гривень.

Детальніше читайте в інформаційному листі.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.