Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси»

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси», яка відбудеться 13 – 14 листопада 2020 року в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мета конференції: поєднати теорію і практику сучасного медіазнавства, започаткувати різні формати медіазнавчих дискусій з академічним світом ЄС.

У програмі конференції:

 1. Пленарні засідання та робота секцій за тематичними блоками.
 2. Круглі столи й стендові доповіді.
 3. Панельні дискусії.
 4. Презентації наукових праць, довідникових і лексикографічних видань, навчальної та навчально-методичної літератури.
 5. Культурна програма.

ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ

І. «Журналістика, журналістикознавство і медійна практика: пріоритети України та новітні парадигми ЄС»

 • Актуальні питання теорії та історії української журналістики: європейський контекст. Журналістикознавство як один із дослідницьких напрямів сучасного медіазнавства.
 • Діалог медіакультур: Україна – ЄС. Медіаправо в Україні та в ЄС. Українські регіональні ЗМІ на тлі європейських: традиції та особливості функціонування.
 • Жанрова палітра сучасного медіадискурсу. Аудіовізуальні медіа: перспективи розвитку. Нові медіа в онлайн-комунікації.
 • Медіакритика та етичні орієнтири сучасних ЗМК. Гендерні проблеми у мас-медіа.
 • Медіаринок і медіавласність: проблема контенту.

ІІ. «Сучасне рекламознавство та практика рекламної діяльності: медійні аспекти досвіду ЄС в Україні»

 • Медіа в теорії і практиці PR та реклами. Етичні аспекти рекламного й PR-контенту.
 • Рекламна комунікація в європейському та українському мас-медійному просторах. Міжнародна співпраця в галузі PR та реклами.
 • Реклама й PR у друкованих та електронних мас-медіа. Нові медіа в рекламній і PR-діяльності. Візуалізація рекламних і PR-повідомлень: кадрові, технологічні, фінансові аспекти.
 • Професійна підготовка фахівців із реклами та зв’язків із громадськістю в українських вишах: нові виклики, підходи, теоретичні та організаційні засади.

ІІІ. «Інформаційна політика в діалозі ЄС – Україна”»

 • Україна в європейському та світовому інформаційному просторах. Медіа у викритті дезінформації та руйнуванні міфів (фактчекінг): європейська практика та українські реалії. Медіапсихологія в інформаційній безпеці: практика України та ЄС.
 • Маніпулювання свідомістю та медіатероризм. Забезпечення інформаційної безпеки України. Українські медіа у формуванні єдиної картини світу та власних наративів.
 • Інформаційні загрози й механізми протидії в медіасередовищі: аналіз, прогнозування, моніторинг.

ІV. «Бібліотечно-інформаційні установи та нові медіа: європейський досвід в українських реаліях»

 • Бібліотека в європейській та українській медіакультурах. Креативні індустрії в міжкультурному діалозі. Медіакваліфікація бібліотечно-інформаційних працівників: перспективи України в ЄС.
 • Бібліотекознавство, бібліографознавство, документологія, книгознавство, інформологія, музеєзнавство, архівознавство в єдиній системі соціально-комунікаційних наук: медійні аспекти.
 • Бібліотечна журналістика. Медіапростір сучасної бібліотеки: організаційні форми комунікації, співпраця фахівців із засобами масової інформації.
 • Формування медіакомпетентностей у підготовці фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в українських вишах: проблеми й перспективи.

V. «Формування інноваційних видавничих стратегій в умовах європейського ринку. Цифрові медіа у видавничій справі»

 • Сучасна парадигма видавничої діяльності: зміна векторів у європейській та українській практиках. Цифрові трансформації та цифрові технології у видавничих індустріях ЄС і України. Інноваційні видавничі продукти.
 • Диверсифікація видавничих послуг в умовах сучасного ринку. Нішові проєкти у видавничій справі. Видавничі стартапи.
 • Медійні аспекти едитології. Редакційна підготовка цифрових медіа та підготовка фахівців для цифрових медіа в українських вишах.

VI. «Мова і метамова сучасного медіазнавства в системі освіти та фаховій комунікації: наративи України та ЄС»

 • Медіалінгвістика в Україні та ЄС.
 • Метамова сучасного медіазнавства у європейському діалозі. Термінологія в медіа і медійна термінологія в мовних культурах європейських країн. Комунікативна функція медійного терміна в українському та європейському освітньому, науковому й професійному дискурсах.
 • Лексикографічне опрацювання медійної термінології в Україні та практика укладання словників медійних термінів в країнах ЄС. Медійна лексикографія: традиційні та е-словники, термінологічні бази даних.
 • Фразеологія в медіа і медійна фразеологія. Медійна фразеографія: традиційні та е-ресурси.
 • Мова мас-медійного простору та Український правопис (2019). Мовна особистість медійника: культура фахового спілкування.
 • Мультилінгвокультуралізм медіа: контекст ХХІ століття.

КРУГЛІ СТОЛИ

«Медіа і пандемія коронавірусної хвороби (COVID-2019

«Медіаосвіта та медіаграмотність: досягнення ЄС і перспективи України»

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

«Актуальні аспекти сучасної європейської інформаційної безпеки»

Усім, хто планує взяти участь у роботі конференції, пропонуємо до 10 вересня 2020 року:

 • зареєструватися на сайті Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка за покликанням Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (2020) або надіслати заповнену анкету учасника (анкету додаємо) та фотографію розміром 3×4 на е-адресу конференції ms.ond@kubg.edu.ua (назвати вкладені файли за таким зразком: «Soshynska_anketa», «Soshynska_foto»);
 • сплатити організаційний внесок у розмірі 300 грн, який, окрім організаційних витрат, передбачає сертифікат учасника та програму конференції (кошти необхідно переказати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р №UA468201720314261002201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код банку 820172 із позначкою «Оргвнесок на проведення конференції»). Копію квитанції про сплату оргвнеску вкласти в реєстраційну форму (передбачено формою) або надіслати на е-адресу конференції ms.ond@kubg.edu.ua (зразок назви вкладеного файла: «Soshynska_orhvnesok»).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Передбачено очну участь, за якої проїзд, проживання та харчування здійснюються коштом учасників чи за рахунок сторони, що відряджає, і/або дистанційну з виголошенням доповідей в онлайн-форматі, для чого буде створено спеціальну платформу. За умови карантинних заходів можлива лише дистанційна участь у форматі проведення онлайн-конференції з доповідями-презентаціями, про що Оргкомітет повідомить додатково.

Доповіді будуть опубліковані після конференції у спеціальному випуску рецензованого наукового журналу «Інтегровані комунікації», який виборює статус фахового видання України. Рекомендований обсяг статті – не менше 10 сторінок. Кінцевий термін подання – 10 лютого 2021 року (умови подання статті до друку будуть надіслані окремим інформаційним листом; вимоги до оформлення статті див. на сайті видання: https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal).

Заплановано також видання колективної монографії «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси». Рекомендований обсяг розділу монографії – не менше 20 сторінок. Кінцевий термін подання – 10 березня 2021 року (умови та вимоги до оформлення розділу будуть надіслані окремим інформаційним листом).

Адреса оргкомітету: Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13Б, кімн. 105, м. Київ, Україна, 04212.

Додаткову інформацію можна отримати: у секретарів Оргкомітету конференції – Вікторії Євгенівни Сошинської (служб.: +380444852092, моб.: +380679352972), Анжеліки Костянтинівни Досенко (моб.: +380934001436), Олександри Дмитрівни Гондюл (моб.:  +380683564907), Дар’ї Вікторівни Харамурзи (моб.: +380983552813), Ірини Андріївни Широкової (моб.:  +380676835428); за адресою електронної пошти ms.ond@kubg.edu.ua; на сайті Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка за покликанням Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (2020).

Анкету учасника можна завантажити тут.  Інформаційний лист англійською – тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.