Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми соціальних комунікацій”, 8-9 листопада 2019 р. у Запоріжжі

 До участі в Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми соціальних комунікацій” у м. Запоріжжя (Класичний приватний університет, академія „БОЛАШАК” (Казахстан), 8-9 листопада 2019 року запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти, здобувачі та студенти.

За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.

Напрями конференції:

 1. Теорія та закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства;
 2. Історія соціально-комунікаційних інститутів суспільства;
 3. Етапи становлення соціально-комунікаційних структур, форм та процесів;
 4. Історія важливих наукових відкриттів щодо знакових систем, інструментів, способів документалізації інформації;
 5. Розвиток соціально-комунікаційної культури суспільства;
 6. Закономірності розвитку засобів трансляції концептуальної, фактологічної та методографічної інформації як складових соціальної комунікації;
 7. Семіотика соціальних комунікацій;
 8. Стратегія розвитку соціальних комунікацій, концепції трансформації комунікаційних систем, комунікаційні канали;
 9. Комунікаційні відносини та інформаційна культура суспільства;
 10. Інформаційна технологізація суспільства;
 11. Професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій;
 12. Інформаційно-когнітивна динаміка суспільства.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: заочна.

Вимоги до тез доповідей:

 • Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції, назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, в якому знаходиться учбовий заклад, країна; текст.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези)
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 45].

Зразок оформлення тез доповідей:

 1. Теорія та закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства

ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ

Шалієва Т. А.

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,

доцент кафедри теорії і практики журналістики

Львівського національного університету імені Івана Франка

м. Львів, Україна

Текст …

Література:

 1. Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : навч. посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. Львів: ПАІС, 2011. 288 с.

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 5 листопада 2019 р. (включно)
на електронну скриньку communicconf@kpu.zp.ua такі документи:

а) тези доповіді;

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Іванченко С. М._квитанція);

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, Іванченко С. М._заявка).

Сертифікат та збірник тез конференції будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, через місяць після проведення конференції.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок за участь у конференції складає 240 грн. Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Отримувач: ФОП Азанова Інга Вікторівна

Банк: АТ «УКРСИББАНК»

МФО: 351005

ЕДРПОУ (РНОКПП): 3205412920

Розрахунковий рахунок: 26001878799284

IBAN: UA703510050000026001878799284

Призначення платежу: Оплата організаційного внеску ПІБ (автора).

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)
 2. Прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника (у разі його наявності)
 3. Місце роботи (навчання), науковий ступіть, вчене звання, посада
 4. Напрям конференції
 5. Контактний телефон
 6. E-mail
 7. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції

Контакти організаційного комітету

Відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків Класичного приватного університету

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Електронна сторінка: www.kpu.zp.ua

Електронна пошта: communicconf@kpu.zp.ua

Контактний номер: +38 068 56 64 685

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.