Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки»

ТНУ імені В. І. Вернадського запрошує взяти участь у конференції «Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки» науково-педагогічних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів, молодих вчених.

Результатом конференції має стати обговорення теоретичних та прикладних аспектів сучасної комунікативістики, актуальних напрямів та тенденцій її розвитку, а також публікація результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Історія, теорія та закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства.
 2. Комунікативні практики сучасних спільнот і груп.
 3. Соціокомунікативні технології в інформаційному суспільстві.
 4. Соціальні мережі: актори і процеси.
 5. Медіакомунікації в сучасному світі.
 6. Професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій.
 7. Інформаційно-когнітивна динаміка суспільства.
 8. Міжкультурна комунікація в різних інституційних і повсякденних контекстах.

Форма проведення конференції: заочна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Для участі у конференції необхідно:

До 23 квітня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету conf.filology@tnu.org.ua:

 1. тези доповіді українською, російською чи англійською мовою;
 2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску);
 3. довідку про учасника (ПІБ, відомості про звання, посаду, місце роботи або навчання, відомості про наукового керівника (для тих, хто не має наукового ступеня), електронна пошта, номер телефону, адреса для надсилання збірника).

Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище автора та ініціали
(Наприклад: Іщенко ОО_Тези; Іщенко ОО_Внесок; Іщенко ОО_Заявка)

Сплатити організаційний внесок у розмірі 230 грн. можна за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ “УкрСиббанк”

Поточний рахунок одержувача: 26201807365702

ОКПО: 1511200115

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Прядко Анатолій Данилович

Призначення платежу: поповнення рахунку Прядко А.Д. від ПІБ автора.

Здійснити оплату організаційного внеску можна у відділенні будь-якого банку.

Вимоги до тез доповідей:

 • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:
 • прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний);
 • посада, навчальний заклад (повна назва), місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив);
 • назва доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний);
 • текст.

Інформаційний лист: tnu.in.uasoccomm

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.