VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації в сучасній Україні»

Шановні студенти та молоді науковці!

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації в сучасній Україні», яка відбудеться 26 квітня 2019 року в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця).

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, магістранти, студенти.

Робочі мови конференції – українська, російська.

За результатами роботи конференції будуть опублікувані (у формі збірника) тези доповідей.

Матеріали приймаються до 10 квітня 2019 року.

Напрямки роботи конференції

У межах конференції планується робота за такими тематичними секціями:

 1. Історія й традиції розвитку засобів масової комунікації в Україні.
 2. Українські медіа в умовах інформаційної війни: трансформації та нові виклики.
 3. Нові медіа України: актуальні проблеми, виклики та ризики.
 4. Сучасні соціально-комунікаційні технології.

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання

До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 12 рt, жирний. Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ. РИСУНКИ МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ.

Список літератури має бути оформлений за новими вимогами ДСТУ 8302:2015. Використані джерела нумеруються відповідно до абеткового порядку у списку літератури. Покликання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом, за зразком [2, с. 54], де 2 – номер джерела, 52 – цитована сторінка.

Увага! До тексту тез доповіді без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.

Тези студентів друкуються за рекомендацією наукового керівника.

 1. Остаточне право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.
 2. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано Запрошення для участі у конференції.

Умови участі:

Для участі у конференції необхідно одночасно надіслати:

 1. Заявку на участь у конференції за формою, що вказана в «Оформленні заявки на участь в конференції» у цифровому форматі (редактор: Microsoft Word; формат файлів – .doc).
 2. Варіант тез доповіді у цифровому форматі, оформлених згідно «Вимог до оформлення тез» (редактор: Microsoft Word; формат файлів – .doc).
 3. Відскановану (сфотографовану, скріншот) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 10 квітня 2019 року на адресу електронної пошти: rudalina2007@gmail.com

Розмір організаційного внеску становить 100 грн., та перераховується за такими банківськими реквізитами:

Одержувач: Рудченко Аліна Сергіївна. (e-mail для зв’язку rudalina2007@gmail.com)

Банк одержувача: ПАТ «ПриватБанк».

Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 5167 9856 6081 3627, оплата послуг за організацію конференції.

Після проведення конференції, за умови відповідності тез «Вимогам до оформлення тез доповідей» та сплати організаційного внеску матеріали будуть опубліковані, учасникам буде надісланий збірник матеріалів конференції.

Збірник матеріалів конференції надсилається «Новою поштою» за рахунок одержувача.

Організатор зобов’язується не підвищувати організаційний збір і не  вимагати будь-яких інших доплат.

Заявка на участь у конференції

(надсилається обов’язково!)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Ступінь освіти, навчальний заклад або місце роботи, посада.
 3. 3. Науковий керівник – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання (для студентів та аспірантів).
 4. Планую у секції № ___ (обов’язково зазначити номер секції):
 • виступити з доповіддю;
 • бути слухачем;
 • тільки надрукувати тези.
 1. Обладнання, необхідне для доповіді (комп’ютер, проектор тощо).
 2. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно).
 3. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.
 4. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію.
 5. Дата.

Конференція відбудеться 26 квітня 2019 року об 11:00 за адресою: Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, кафедра журналістики.

Телефон для зв’язку +38 093 515 77 18.

Деталі: Лист-запрошення на конференцію ДонНУ імені Василя Стуса, 26 квітня 2019 р.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.