ІІІ Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа»

16 травня 2019 року на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету відбудеться ІІІ Міжрегіональна студентська конференція «МЕДІАКАРТИНА СВІТУ: ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІД ВПЛИВОМ МЕДІА».

До очної та заочної участі запрошуються молоді науковці (віком до 35 років), викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

До обговорення пропонуються такі питання:

  • Медіатекст як засіб формування особистості.
  • Роль журналіста у формуванні особистості.
  • Ефекти та тренди новітніх медіа: блогосфера, мікроблогінг, соціальні мережі, подієві комунікації, геосоціальні сервіси.
  • Формування особистості засобами візуальної комунікації.
  • Інформаційна грамотність, медіаосвіта та медіакомпетентність у контексті світових та вітчизняних тенденцій.
  • Мова медіа: регулятивний та гносеологічний характер.
  • Тривіальна та елітарна література у контексті виробництва масової інформації.
  • Прикладні комунікаційні технології у системі медіакартини світу.

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робоча мова конференції: українська, англійська.

Форми участі в конференції: очна, заочна (стендова доповідь і публікація тез).

Для участі в конференції необхідно до 6 травня 2019 року подати заявку (форма додається) та тези на адресу mediakartyna@gmail.com, вказати в темі листа «Заявка та тези на конференцію» та прізвище. Учасники, які не мають наукового ступеня обов’язково подають рецензію наукового керівника.

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою.

Публікація матеріалів

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез доповідей (вимоги до тез див. нижче). Після отримання підтвердження про внесення теми до програми учасникам, незалежно від форми участі – очної або заочної, необхідно перерахувати реєстраційний внесок.

Реєстраційний внесок: очна участь – 100 грн, заочна участь – 50 грн. Усі очні учасники отримають друковані примірники збірника матеріалів конференції та програми. Для заочних учасників збірник матеріалів конференції та програма після конференції будуть надіслані в електронному вигляді на адресу, вказану в заявці.

Поштовий переказ здійснювати на ім’я та адресу: Барно Юлія Володимирівна, 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (при відправленні грошей на поштовому відділені необхідно, щоб касир обов’язково зазначив прізвище відправника). Також оплату можна здійснити шляхом поповнення картки Приватбанку № 5168755431131693. У такому випадку наполегливо просимо надіслати додатковий лист на електронну адресу, у якому вказані сума, дата та час перерахування, або ж електронна копія квитанції.

Оплату здійснювати лише після повідомлення про включення теми до програми конференції. Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

ДЕТАЛІ та форму заявки можна дізнатися в інформаційному листі за лінком: Інформаційний лист_Бердянськ

КОНТАКТИ:

Кафедра соціальних комунікацій ФФСК БДПУ e-mail: kafskom@gmail.com

Носко Анастасія Михайлівна тел.: 0999818202

Барно Юлія Володимирівна тел.: 0997942475

Адреса: 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Грецька, 18/53, 4 корпус Бердянського державного педагогічного університету, кафедра соціальних комунікацій.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез – 2 повних сторінки.

Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman, кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації.

Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

1) прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

2) науковий ступінь або аспірант(ка) / магістрант(ка) / студент(ка) (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

3) місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;

4) заголовок (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

5) основний текст; бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

6) список використаних джерел – не більше 5 позицій (оформлений за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). Джерела наводяться в алфавітному порядку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.