Науково-практична конференція «Права людини в медіаосвіті та медіадіяльності в Україні»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

 ПРООН в Україні

Центр інформації про права людини

Шановні колеги!

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Центром інформації про права людини запрошують взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Права людини в медіаосвіті та медіадіяльності в Україні»з нагоди 70-річчя прийняття Декларації з прав людини, що відбудеться 30 листопада 2018 р. (м. Київ). В зазначений день в інституті журналістики відбудуться різноманітні заходи за темою «День Декларації про права людини». Заплановано трансляцію в Facebook.

Науково-практична конференціямає на меті привернення уваги тих, хто працює у медіа – як в освіті, науці так і практиків – до різноманітних питань реалізації в Україні прав людини, зокрема розвиткуціннісного, чутливого, коректного медіапростору. Відкритість конференції передбачає широку участь студентів, аспірантів, викладачів журналістики, журналістів-практиків, представників медіабізнесу, правозахисників та активістів організацій громадянського суспільства.

Ключові теми для обговорення:

 • права людини та стандарти журналістики в Україні: шляхи подолання дилем та труднощів;
 • цінності прав людини у видавничій справі, в діяльності рекламістів, піарників;
 • медіаосвіта в Україні, заснована на цінностях прав людини;
 • включення медіа в суспільні механізми захисту прав людини та участь медіа у протидії системним порушенням прав людини в Україні.

Орієнтовний регламент роботи:

До 9.45- реєстрація.

10.00 – Круглий стіл «Права людини на порядку денному українських мас-медіа». Доповіді від Інституту журналістики, ПРООН в Україні, Центру інформації про права людини, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини.Доповідь «Права людини в Україні через призму соціологічних досліджень: тенденції та медіапроблеми». Панельна дискусія «Зміни, які очікують правозахисники від медіа в сучасній Україні». Огляд: тенденції сучасного наукового осмислення проблематики правозахисної медіадіяльності (За матеріалами поданих на конференцію матеріалів).

13.00 – обідня перерва.

13.30 – Прес-конференції, перегляд виставки, презентації літератури та інші заходи.

15.00 – Робота в секціях та панельні дискусії конференції.

17.00 – Підсумкові доповіді. Передбачається прийняття спільного звернення учасників конференції до викладачів журналістики та керівників медіабізнесу з нагоди 70-річчя прийняття Декларації про права людини та перспективу п’ятирічної партнерської діяльності щодо розвитку медіадіяльності на цінностях прав людини в Україні.

Орієнтовний час завершення – 18.00.

Організатори конференції сплачують вартість проїзду за фактичними витратами (квитками), технічні умови проведення, підготовку матеріалів та «кавові паузи». Інші витрати несуть учасники самостійно.

Мова конференції – українська.Тези доповідей за одною з тем приймаються українською мовою.

Участь в конференції очна. Рішення щодо участі в конференції учасники приймають самостійно.Для забезпечення умов участі потрібно зареєструватися до 25жовтня 2018 року. Реєстрація передбачає заповнення реєстраційної форми (додається) та направлення її на електронну адресу kshenderovskij5@knu.ua. За реєстраційними даними буде сформовано остаточний бюджет, програма та підготовлено адресні запрошення.

В рамках конференції передбачається підготувати збірник тез доповідей та статей(за матеріалами станом на 10 листопада).

Крім іншого, під час проведення конференції буде використано матеріали конкурсу студентських журналістських робіт та медіа фестивалю «Праволюдяність» (2018).

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей/наукових статей до 5 сторінок приймаються до видання українською мовою. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см.

Структура:

 • прізвище та ініціали автора (жирний шрифт, зліва);
 • відомості про автора: вчене звання, вчений ступінь, місце роботи (звичайний шрифт, зліва, в один рядок, без виділення);
 • назва тез (великі літери, жирний шрифт, по центру);
 • текст (кегль – 14, по ширині);
 • література (кегль – 12, по ширині).

У тезах потрібно окреслити мету та завдання, описати джерела дослідження, викласти результати і висновки та сформулювати, в чому полягає цікавість для науки і практики отриманих даних.Список літератури друкується наприкінці у порядку згадування, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11].

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть учасники конференції. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або подані із порушенням встановленого терміну.

Назва файла, який містить тези, набирається латиницею і обов’язково має містити прізвище автора і слово «тези», поєднані нижнім підкресленням, наприклад, Petrenko_tezy.doc.

Студенти та аспіранти мають докласти до власних матеріалів конференції відгук наукового керівника (довільна форма).

Увага! Якщо протягом 3-х робочих днів після відсилання заявки і тез (заповнення електронної форми), ви не отримали від нас відповідь, будь ласка, ще раз надішліть нам свої матеріали.

Дедлайн подачі тез  до 10 листопада 2018 р.

Загальні вимоги до презентацій:

Формат PowerPoint із голосовим супроводом та автоматичною зміною слайдів (від 5 до 15 слайдів)

Відео-формати MP4, AVI, MOV, MPEG2 (3-5 хвилин)

Перший слайд (титри відео) – назва доповіді, ім’я та прізвище автора, звання, посада, назва організації (тривалість відео – 30 секунд).

Другий слайд* – анотація.

Третій слайд* – проблема, мета.

Четвертий слайд* – завдання і методи їх розв’язання.

П’ятий слайд* – джерела, звідки взято фактичний матеріал для дослідження.

Шостий … слайди* – результати дослідження.

Останній слайд* – висновки.

* Для відеопрезентації необхідно зберегти структуру, а форма подачі може бути не у вигляді слайдів.

Рекомендації щодо подання інформації на слайдах:

 • заголовки інформативні; речення короткі; виклад матеріалу у вигляді тез;
 • на одному слайді – одне ключове повідомлення;
 • найважливіший момент – або в центрі слайда, або виділений кольором;
 • не зловживайте на одному слайді різними способами виділення інформації (жирний шрифт, рамки, штрихування, колір) – це розсіює увагу;
 • наповнюйте різні слайди різними видами інформації: слайд з текстом, слайд з рисунком, зі схемою, з діаграмою тощо.

Вимоги до скан-копій відгуків наукових керівників:

Обов’язково має бути сканована копія (не знімок на телефон)

Формат сканованого файлу: .jpg, .png, .pdf

Учасники конференції не сплачують організаційного внеску та отримають програму конференції, збірник матеріалів, сертифікат учасника.

Хід підготовки та проведення конференції буде висвітлено на окремій сторінці ресурсного хабу «Права людини та медіадіяльність в Україні» за адресою: http://labs.journ.univ.kiev.ua/hrj/

За додатковою інформацією звертайтеся до організаційного комітету:

Костянтин Шендеровський, доцент Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка: kshenderovskij5@knu.ua+38 (093) 450 86 06

Ірина Виртосу, Центр інформації про права людини,

iv@humanrights.org.ua+38 (097) 769 000 7

Місце проведеннянауково-практичної конференції  буде вказано в запрошеннях.

Додаток

Реєстрація для участі

в науково-практичній конференції

«Права людини в медіаосвіті та медіаліяльності в Україні»з нагоди 70-річчя прийняття Декларації з прав людини

Потреба Відповідь
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Для практиків медіадіяльності та активістів/правозахисників: місце роботи, електронна адреса та контактний телефон
Для викладачів, докторантів, аспірантів та студентів: назва кафедри, електронна адреса та контактний телефон
Повна назва вищого навчального закладу
Електронна адреса учасника
Контактний телефон
Пріоритетна тема  (обрати, зазначити) для секційної роботи
Підготовка тез доповіді до друку або статті
Підготовка презентації під час виступу
Орієнтовна вартість проїзду (крім літаків, вагонів СВ та 1-го класу)
Особливі вимоги та умови Вашої участі
Окремі пропозиції / прохання для організаторів конференції

Відправляю реєстраційну форму на адресу kshenderovskij5@knu.uaта даю згоду на опрацювання вказаних персональних даних.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.