Конкурс НАН України на здобуття премій для молодих учених

Науково-дослідна частина нагадує про конкурс НАН України на
здобуття премій для молодих учених віком до 35 років і студентів вищих
навчальних закладів за кращі наукові роботи та надсилає Вам інформацію
щодо цього конкурсу.

Необхідні документи:
– розширений витяг з протоколу Вченої ради інституту/ факультету;
–  подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й коротку
анотацію;
– матеріали наукового дослідження (список наукових публікацій – на
конкурс молодих учених; наукову роботу – на конкурс студентів);
– відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата
народження, місце роботи, науковий ступінь й посада (для студентів – вуз,
факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси,
номер телефону (службовий, домашній та мобільний);
– довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше
удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;
– не менше двох рецензій сторонніх організацій (із зазначенням їх
офіційної адреси).

*Примітки: Колектив, висунений на здобуття премії НАН України для
молодих вчених і студентів не повинен перевищувати трьох осіб. На
кожного члена авторського колективу окремо складається довідка про
творчий внесок.

Всі документи повинні бути підписані директором інституту/ деканом
факультету і засвідчені печаткою. Подаються в одному примірнику, в папках.
Матеріали в паперовому та електронному вигляді приймаються
інформаційним сектором відділу науково-технічної інформації для
підготовки питання на засіданні Постійної комісії Вченої ради з
питань організації наукової роботи.

Просимо подати пропозиції щодо кандидатур, які братимуть
участь у конкурсі до 18 жовтня 2018 року включно (червоний корпус,
вул. Володимирська, 60, кім. 107; телефони для довідок: 239-31-74,
37-45; e-mail: premii.ndch@gmail.com).
Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не
допускаються.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.