ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку»

Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», яка відбудеться 25 жовтня 2018 р. на факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Актуальні проблеми теорії та історії української журналістики
• Регіональні ЗМІ: досвід, традиції, проблеми функціонування
• Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, зміни, перспективи
• Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації
• Мовні аспекти в сучасному мас-медійному просторі України
• Жанрова палітра сучасного медіадискурсу
• Українська публіцистика: вчора, сьогодні, завтра
• Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій
• Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи

Мова конференції: українська, російська
Для участі у конференції потрібно до 10 жовтня 2018 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (7-10 сторінок) (студентські наукові публікації подавати у співавторстві з керівниками) за адресою: pressvin@i.ua

Наукові статті плануємо БЕЗКОШТОВНО опублікувати в електронному збірнику матеріалів (формат PDF) конференції після завершення її роботи й розмістити на офіційному сайті університету, а також розіслати електронною поштою всім учасникам на вказану Вами в анкеті адресу.

Проїзд, харчування та перебування – коштом учасників. Організаційний внесок – 150 грн. (включає витрати на канцтовари, редагування та верстку збірника, публікацію програмки конференції, сертифікат учасника) надсилають усі учасники конференції після повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді). Копію квитанції про сплату оргвнеску прохання надсилати на електронну адресу: pressvin@i.ua

АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання, посада
Організація
Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання
Службова адреса
Домашня адреса
E-mail, телефони
Назва публікації (тези)
Секція
Потреба у проекторі
Можливість виступу на пленарному засіданні
Участь у конференції (очна чи заочна)
Потреба у житлі (готель чи гуртожиток; кількість діб проживання)
Дата

Упродовж 2 днів після відправлення анкети на участь у конференції, тез на Ваш e-mail буде надіслано звітне повідомлення «Матеріали прийнято». Якщо звіт на підтвердження Вам не надійде, відправте листа ще раз або зателефонуйте.

Вимоги до оформлення наукових статей
Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2007 та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу оргкомітету. Текст наукової статті (до 7-10 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором. Вартість публікації – безкоштовно.
Назву статті потрібно друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею праворуч звичайними літерами (напівжирним курсивом) – прізвище, ім’я, по батькові автора, його науковий статус, навчальний заклад, місто. Основний текст рукопису друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Покликання в тексті подавати так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок («текст»). Стаття має містити такі положення:
– постановку наукової проблеми та її значення;
– короткий аналіз досліджень цієї проблеми;
– мету і завдання розвідки;
– виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
– висновки.
Завершує статтю Список використаної літератури, який необхідно подавати в кінці тесту за абеткою з дотриманням діючого стандарту. Статтю, оформлену з порушенням вимог, не буде розглянуто.

За додатковою інформацією звертатися:
зав. кафедри, канд. наук із соціальних комунікацій, доц. Гандзюк Віталій Олександрович (з приводу доповідей на пленарному засіданні) – моб. тел: 0679741752;
канд. філол. наук, доц. Каленич Володимир Миколайович (з приводу формування збірника наукових статей) – моб. тел.: 0965525451;
канд. наук із соціальних комунікацій, доц. Лешко Уляна Орестівна (з приводу поселення) – моб. тел.: 0677365537;
Наша адреса: Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю, факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, кабінет 336, м. Вінниця, 21100

Дякуємо за співпрацю!

Інформаційний-лист-ІІІ-Всеукраїнська-наукова-конференція-25-жовтня-2018-р.-Вінниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.