Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства

19-20 квітня 2018 року в Сумському державному університеті відбудеться VI Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства».

Секції конференції:

1. Проблеми романо-германського мовознавства.
2. Перекладацькі студії.
3. Сучасні проблеми викладання української (російської) мови як іноземної.
4. Іноземна мова як засіб професійного спілкування.
5. Релігія і культура в житті суспільства.
6. Соціальні комунікації.
7. Громадська участь в управлінні громадою: виклики, стратегії, механізми

(Проводиться в рамках проету «Активізація молоді та жінок в розвитку громад Полтавської та Сумської областей», який впроваджено Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади “Ініціатива”» (м. Полтава) в партнерстві з громадською організацією «Інтелект Сумщини» (м. Суми) та Сумським державним університетом за фінансової підтримки USAID в межах програми «Долучайся!», яка виконується Pact).

8. Сучасні загрози безпеці на національному та регіональному рівнях

(Проводиться Центром досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету у співпраці з Центром інформації та документації НАТО в Україні). Оргкомітет запрошує до співробітництва студентів, аспірантів та науковців, фахівців та організації, яких цікавлять зазначені тематики.

Заявку на участь у конференції (ПІБ, місце роботи / навчання, адреса для листування, телефон, e-mail, для студентів та аспірантів – відомості про наукового  керівника: вчений ступінь та звання, місце роботи), а також тези виступу подавати на адресу Оргкомітету до 10 квітня 2018 р. Участь у конференції безкоштовна.

Електронний збірник матеріалів конференції буде надісланий на електронні адреси авторів протягом місяця після проведення конференції. Тези можуть бути подані українською, російською, англійською мовами. Вимоги до оформлення тез: шрифт Times New Roman, формат А-5, кегль 11, міжрядковий інтервал 1; усі поля 1,5 см.; обсяг – повних 2–3 сторінки.

Посилання на використану літературу наводити в тексті, наприклад, [1, 2]. Співавторів – не більше двох, список літератури (до 5-ти джерел) навести наприкінці тексту в порядку згадування. Матеріали надсилати на електрону адресу conference.ifsk@gmail.com. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Матеріали не рецензуються та не повертаються.

Адреса Оргкомітету: вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. Г-712, факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, Сумський державний університет, Суми, 40007, Україна.

Із додатковими запитаннями звертатися за тел. 095 537 50 57 (заступник декана з наукової роботи Олена Миколаївна Євтушенко).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.