«Актуальні питання масової комунікації» у наукометричній базі Copernicus

Науковий журнал має індекс 60.47 (2015) у базі Copernicus. Видання також індексується у наукометричних базах Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Google Scholar, ICI Journals Master List.

«Актуальні питання масової комунікації» [Current Issues of Mass Communication] – науковий журнал, який видається в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2000 року.

Журнал публікує оригінальні, закінчені роботи з досліджень у галузі соціальних комунікацій, зокрема праці з теорії та історії соціальних комунікацій; прикладних соціально-комунікаційних технологій; теорії та історії журналістики; теорії та історії видавничої справи та редагування; соціальної інформатики; документознавства, архівознавства; книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. Також журнал друкує рецензії на книги в галузі соціальних комунікацій, що вийшли друком протягом останніх двох років.

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Журнал «Актуальні питання масової комунікації» керується етичними нормами, рекомендованими «Комітетом з етики публікацій» / Committee on Publication Ethics (COPE).

Ознайомитися із вимогами до публікацій у журналі «Актуальні питання масової комунікації» Ви можете за посиланням.

Запрошуємо авторів до публікації у нашому виданні.

.

Коментарі закриті.