Вимоги до публікацій Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: “Соціальні комунікації”

Кафедра журналістики запрошує Вас взяти участь у підготовці 11-го випуску Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Соціальні комунікації» і всіх наступних випусків так само.

Видання зареєстроване як фахове із соціальних комунікацій, починаючи з випусків 2016 р. «Вісник» видається двічі на рік: випуск за перше півріччя рекомендується до друку в червні і видається у вересні, випуск за друге півріччя рекомендується до друку у грудні і видається в лютому.

Для участі в підготовці видання просимо надіслати свої матеріали для публікації українською чи англійською мовами, а також інформацію про авторів (прізвище, ім’я, по батькові українською та англійською мовами; фото; науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, службова і домашня адреси, телефони, e-mail) на адресу: L_khavkina@ukr.net, visnyk.soc.com@karazin.ua (краще продублювати на обидві адреси).

Вартість публікації – для україномовних статей 20 грн за сторінку тексту, для англомовних статей 10 грн за сторінку. Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Про вимоги до оформлення статей читайте у додатку.

ВИМОГИ Вісник ХНУ-2017+

Коментарі закриті.