Міжнародна науково-практична конференція «Бренд-комунікації: проблеми та рішення»

секція

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ
БРЕНД-КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ

Interactive content: using augmented and virtual reality tools in marketing

Girchenko T.D., PhD, Professor, Ivan Franko National University of Lviv

Marynina O.L., National Aviation University

Metaverse as a diver for customer experience and value co-creation

Sanak-Kosmowska Katarzyna, dr, Assistant Professor, Department of Marketing, Krakow University of Economics

The use of artificial intelligence in marketing

Sobura Joanna, MA, Assistant Lecturer, Cracow University of Economics

Brand loyalty: key aspects and the impact of consumer trust

Hurytska M., PhD in Political Science, associate Professor at the Department of Advertising and Public Relations, Educational-Scientific Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Shmyha Y., PhD in Philology, associate Professor at the Department of Advertising and Public Relations, Educational-Scientific Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Big city branding

Kurbatska L.M., Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

Kvasova L.S., Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

Kadyrus I.H., Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

Przyszłość marketingu treści w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji

Karolina Sęczkowska, magister, asystentka, Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zakupy impulsywne w sieci internetowej

Spendel Łukasz, magister, asystent w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zrównoważony rozwój w komunikacji przedsiębiorstw branży paliwowo-energetycznej

Adriana Paliwoda-Matiolańska, dr, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Мотиви і умови ребрендингу – виклики для маркетингових комунікацій. Кейс КЕУ

Jan W. Wiktor, Prof. dr hab., Кафедра Маркетингу, Краківський економічний університет

Сучасні тенденції формування бренду туристичних регіонів

Мацука В.М., кандидат економічних наук, доцент, доцент, Маріупольський державний університет

Колабораційні практики у видавничому бізнесі в Україні

Пономарчук Р., студент IV курсу спеціальності 061 «журналістика»
факультету філології та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Дослідження поведінки споживачів на ринку мобільних фітнес-застосунків

Біловодська О.А., доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гретчак Н.-І. Б., Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Огляд основних тенденцій музеїв світу в розробці брендування на сучасному етапі

Одинець А.В., студентка IV курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Використання системи Kanban у Agile середовищі

Радченко Г.А., кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет

Соболєва А.В., здобувачка вищої освіти, Національний авіаційний університет

Персональний бренд у медіа просторі в умовах інформаційної війни

Шабліовський В.Є., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри реклами та звʼязків з громадськістю Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маркетингові івенти під час війни російської федерації проти України

Перебийніс Ю.В., здобувачка ОП «Маркетинг», Національний університет харчових технологій

Капінус Л.В., кандидат економічних наук, доцентка, доцентка кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій

Стратегія PR-кампаній у сегменті В2В: сучасні технології та штучний інтелект 

Парубець О.М., кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бренд-комунікація видавництв на українському книжковому ринку

Єжижанська Т.С., старший викладач кафедри медіапродюсування та видавничої справи Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Індивідуальні та масові емоції в сучасних соціальних (маркетингових) бренд-комунікаціях

Демуцька А.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Брендинг сучасного музею (на прикладі Національного музею у Вроцлаві)

Башук А.І., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Музеї як постійнодіючі стаціонарні комунікаційні проєкти в комунікації бренду: досвід України і Польщі

Доценко К.О., кандидат філологічних наук, доцент, Запорізький національний університет

Кризові комунікації військового стану: тенденції та виклики для бізнесу

Калініна М.П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Використання штучного інтелекту у маркетинговій діяльності

Голота А.І., студент юридичного факультету Донецького національного університету
імені Василя Стуса

Звернення президента України як елемент бренд-комунікації

Доценко К.О., кандидат філологічних наук, доцент, Запорізький національний університет

Хілько Д.О., студент 4 курсу факультету журналістики, Запорізький національний університет

Стратегія брендування: вибір та позиціонування бренду в конкурентному середовищі України

Чебанова О.П., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Маркетинг, комерційна діяльність і економічна теорія Українського державного університету залізничного транспорту

Бренд-комунікації як соціальне явище реклами під час війни

Саркісян С.Л., здобувач вищої освіти факультету менеджменту і маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Зауваги щодо необхідності осучаснення класичної теорії масової комунікації

Владимиров В.М., доктор філологічних наук, професор кафедри реклами та звʼязків з громадськістю Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

секція

РОЛЬ І МІСЦЕ ЖУРНАЛІСТИКИ У ФОРМУВАННІ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЙ

Функції публічних ідіом в дискурсі новин

Зражевська Н.І., доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри міжнародної журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 

Трансформація бренду “Суспільне мовлення”: етапи становлення

Павленко Л.Г., кандидат наук із соціальних комунікацій, головний редактор редакції радіо новин АТ НСТУ

Проєкти медіаканалів у бренд-комунікації з цільовою авдиторією

Шальман Т.М., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тематичні та жанрові різновиди контенту українських видань екологічного профілю

Глухенька В., магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка

секція

ОСНОВНІ ТИПИ ІНСТРУМЕНТІВ І ЗАСОБІВ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЙ

Content marketing jako narzędzie budowania wizerunku marki

Bajak Maria, magister, asystent, Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Name of the Armed Forces and Its Impact on the Media Image of the Army: Aspect of Strategic Communications

Shtelmakh P., 1st year student, magister’s degree, Strategic Communications, Scientific and Educational Institute of Journalism, TSNUK

Selekcja rynków docelowych w strategii międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa

Paweł Chlipała, dr hab. prof. UEK, Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Justyna Guzik, mgr, Wiceprezes Zarządu Zip Sp. z o.o.

Використання Customer Journey Map для створення (оновлення, розвитку) бренду

Гармідер Л.Д., доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет»

Куцинський А.В., аспірант, ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет»

Куцинська М.В., кандидат економічних наук, незалежний фінансовий консультант

Філософія генези українських брендів: історико-типологічний аспект

Грицюта Н.М., доктор наук із соціальних комунікацій, професор Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

“Рябинова Шустова”, “Бриліанти Люціос”, “Кетті Босс”: особиливості неймінгу рекламних образів початку ХХ століття

Кобинець А.В., кандидат філологічних наук, доцент Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відеоблогінг у медіапросторі України

Санакоєва Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент, Запорізький національний університет

Березенко В.В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Запорізький національний університет

Оцінювання конкурентного потенціалу телеграм-каналу як засобу просування особистого бренду

Власов В.В., студент Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Структура соціальної реклами на прикладі проєкту “Відродження” від Depositphotos

Сопрун В.С., студент Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Діджитал медіа як інструмент формування бренд-комунікацій політика: досвід регіонального телеканалу

Шереметьєва Є.А., магістр 1 року навчання, факультет журналістики, реклами та видавничої справи, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

SPACE-аналіз як інструмент оцінки ефективності системи бренд менеджменту сучасного підприємства

Підгурська В.О., аспірантка кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Персональний бренд прессекретаря

Білан Н.І., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Навчально-наукового Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нетреба М.М., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Просування бренду за допомогою соціальних мереж

Вишнівська А.О., здобувачка вищої освіти, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Особливості реклами в інтеграції з мобільними технологіями

Чернявський А.В., аспірант, Український державний університет
залізничного транспорту

Коментарі закриті.