ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору»

МОВА. СУСПІЛЬСТВО. ЖУРНАЛІСТИКА
(Актуальні проблеми мови медіатекстів)

Robot robot in the marketing strategy of Lidl
Justyna Majchrowska, PhD, Department of Linguistic Communication Institute of Polish Studies and Journalism College of Humanities University of Rzeszow

Алгоритм аналізу логіко-лінгвальної співвіднесеності компонентів «заголовок – лід»
(на матеріалі інформаційних текстів про Covid -19)

Шумарова Н.П., професор, доктор філол. н. Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Мариненко І.О., доцент, к. філол, н. Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Михайленко В.М., доцент, к. філол. н. Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лексема КОВІД та її варіанти в писемній практиці ЗМІ
Навальна М. І., д. філол. н., професор, кафедра журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів та природокористування

Сполучуваність іменника КІЛЬКІСТЬ із дієсловами у газетних публікаціях
Ріпей М. В., асистент Львівський національний університет імені Івана Франка

Еволюція концептного простору заголовків українських медіатекстів на тему COVID-19
Борщевський С. В., к. філол. н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент кафедри мови та стилістики

Духовна природа слова як засобу комунікації та творення
Петренко С. І., PhD з журналістики Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Мовна поведінка представників національних меншин Закарпаття в мережі «Instagram»
Шумицька Г.В., д. філол. н., доцент ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Біган О.В., магістр журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Змістове спрямування медіапублікацій про мови національних меншин Закарпаття (2019–2021 рр.)
Шаркань В.В., к. філол. н., доцент, Ужгородський національний університет

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ТРАДИЦІЙНИХ ТА НОВІТНІХ МЕДІА

Діяльність Академії української преси під час війни (лютий-квітень 2022 року)
Іванов В. Ф., професор, д. філол. н., завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Конституційно-правові основи діяльності ЗМІ
Біла-Тюріна Ю. З., к. юр. н., доцент кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права Івано-Франківський юридичний інститут Національний університет «Одеська юридична академія»

Дівчина у купальнику: аналіз коментарів Instagram
Коваль А. С., аспірантка факультету журналістики Запорізького національного університету

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ
(видавничої діяльності, реклами, зв’язків з громадськістю, медіакомунікацій)

Художня деталь у публіцистичних творах Степана Колесника
Кобинець А.В., к. філол. н., доцент Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тенденції розвитку сучасного медіакритичного дискурсу в Україні
Загоруйко Н., к. філол. н., старший викладач кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Роль медіа-інформації у формуванні масових емоцій в соціальних комунікаціях сучасної України
Демуцька А. В., к. соц. ком. Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коментарі закриті.