ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору» (09 квітня 2020 р.)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ
(ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕКЛАМИ, ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ)

Медіаграмотність і медіакритичність в умовах пандемії
Мірошниченко П. В., к. філол. н., доцент, катедра журналістики
Запорізького національного університету

Полісуб’єктне інтерв’ювання як інтегральний метод дослідження проблем журналістської освіти
Мисловський І. В., аспірант кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проєкт Еразмус+ КА2 DESTIN – про лідерство і якість у журналістській освіті
Носова Б. М., к. соц. ком., доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Actual Problems Forming an Effective Narrative During Peacekeeping Operations: NATO’S Lessons Learned
Shypovskyi V., Senior Research Officer of Research Section
Educational and Research Center of Strategic Communications in the Sphere of National Security and Defense NDU

Використання емоційного інтелекту в медіаменеджменті для управління людськими ресурсами
Черемних І. В., к. соц. ком., доцент кафедри телебачення і радіомовлення
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Новинні інтернет-портали на освітню тематику в медійному ландшафті України
Катеринич П.В., аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ТРАДИЦІЙНИХ ТА НОВІТНІХ МЕДІА

Європейські стандарти мовлення громад в Україні
Джолос О. В., к. соц. ком., асистент кафедри телебачення і радіомовлення
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Медіапростір України: сучасні виклики та загрози
Приступенко Т. О., к. і. н., проф., зав. каф. періодичної преси
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мова ворожнечі у матеріалах інтернет-медіа на релігійну проблематику
Гоцур О. І., к. соц. ком., доцент кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету

Реформована преса – українській армії:
з досвіду випуску військових газет для ЗСУ журналістами Cумської області

Кобинець А. В., доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

The BOBS – відеоблогінг українською на Deutsche Welle
Гоян О. Я., д. філол. н., проф., завідувач кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гоян В. В., д. соц. ком., доц., завідувач кафедри кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Комунікації в мережі інтернет як засіб просування косметичних товарів
Голік О. В., к. соц. ком., доц. кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ

Особливості впливу російської пропаганди на українське суспільство
в умовах гібридної агресії Росії проти України

Ващенко Н. М., здобувач Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Масмедійна реальність: погляд у часи пандемії коронавірусу
Пономаренко Л. Г., д. соц. ком., професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Термінологічна конфронтація понять “техніка” й “технологія”: у пошуках історичної правди
Бондаренко І. С. к. філол. н., доцент,  Запорізький національний університет

Трансформація інтернет-комунікації: роль соціальних мереж
Сащук Т. І., к. соц. ком., асистентка кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ГРОМАДЯНСЬКІ МЕДІА / BÜRGERLICHEN MEDIEN

Передумови для створення громадянських ЗМІ в Україні
Соломахін А. Ф., к. філол. н., старший викладач кафедри соціальних комунікацій,
Херсонський державний університет
Тулузакова О. Г., к. філол. н., доцент кафедри журналістики,
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

ERFAHRUNG UNABHÄNGIGER FERNSEHMEDIEN IM Saporishsher INFORMATIONSRAUM
Kondrico A.A., Doktorant, Abteilung für Verlagswesen und Redaktion, Nationale Universität Saporishshja

Тематика контенту місцевих медій в німецькому та українському медіапросторі
Чернявська Л. В., к. філол. н., доцент. Запорізький національний університет

Можливості застосування досвіду громадянських медіа для реформування місцевих ЗМІ
(на прикладі місцевих ЗМІ м. Вараш)
Годунок З. В., к. філол. н., доцентка кафедри журналістики Національного університету «Острозька академія»

Модель імплементації досвіду громадянських медіа Німеччини
в регіональний інформаційний простір Запоріжжя
Тяпкіна Н. І., к. філол. н., доцентка кафедри видавничої справи та редагування
факультету журналістики Запорізького національного університету

Громадянська журналістика в Криму: тенденції розвитку та форми існування
Юксель Г. З., к. філол. н., доцент кафедри слов’янської філології та журналістики.
Навчально-науковий Інститут філології та журналістики
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Потенціал місцевого проєкту «Від себе» для створення громадянського ЗМІ
Вялкова І. О., к. соц. ком., доцент кафедри соціальних комунікацій.
Маріупольський державний університет

Формування мережі партнерів як важливий етап запровадження регіонального громадянського медіапроєкту
Іванюха Т. В., к. філол. н., доцент. Запорізький національний університет

Розробка проєкту регіонального громадянського медіа
Колупаєва О. М., к. філол. н., доцент кафедри журналістики.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Голуб О. С., асистент кафедри журналістики.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Функціювання моделі спільної журналістики («PRO-AM Journalism») у сучасному медіапросторі
(на матеріалі мультимедійного проекту «Ukrainer»)
Нестеренко О. А., викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій
Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Громадянські медіа в Україні: погляд студентської молоді
Мединська О. Я., к. філол. н., доцент кафедри журналістики
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Прокопенко Н. М., к. філол. н., старший викладач Сумського державного університету
Синоруб Г. П., к. соц. ком., доцент кафедри журналістики
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Громадянські медіа: досвід Німеччини та Українські перспективи
Іващук А. А., к. соц. ком., доцент, завідувачка кафедри реклами і зв’язків з громадськістю
Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Громадянські медіа: Німецький досвід та моделювання ЗМІ з дитячим контентом на регіональному рівні
Боровик А. А., к. соц. ком. Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Громадянське медіа Бердянська: розробка концепції
Мельнікова Ю. О., к. філол. н., доцентка, завідувачка кафедри соціальних комунікацій. 
Бердянський державний педагогічний університет

Застосування досвіду громадянських медіа Німеччини (BVBM) у регіональному ландшафті Українських медіа
Бєлінська І. В., к. філол. н., асистент кафедри соціальних комунікацій.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Шендеровський К. С., к. соц. ком., доцент кафедри соціальних комунікацій.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Професійні журналісти VS громадянське телебачення
Фінклер Ю.Е., д. філол. н., к. соц. н., професор.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Виховна діяльність громадських організацій як засіб формування професійних стандартів журналіста
Яресько К. В., к. пед. н., доцентка, завідувачка кафедрою управління соціальними комунікаціями,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Медіапроєкт «Накипіло» як успішний досвід розбудови незалежних ЗМІ
Іванова І. Б., д. філол. н., доцентка, доцентка кафедри управління соціальними комунікаціями,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Перспективи мовлення громад в Україні: на основі досвіду суспільного мовника
та німецького громадянського мовлення (на прикладі ОТГ Хотинського району Чернівецької області)
Мельничук Ю. Г., асистент, к. соц. ком. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Попович Ю. О., асистент, к. соц. ком. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Захарук І. Д., магістрантка. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Громадянська журналістика на неокупованій Донеччині: переваги розвитку
Доценко М. В., к. філол. н., старший викладач кафедра журналістики.
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Громадянські медіа – розумні молодіжні ЗМІ про цікаве для зацікавлених
Іванова О. А., д. соц. ком., професор, професор кафедри журналістики, реклами та медіакомунікацій,
декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

До питання становлення громадянських медіа в українському медіаландшафті
Єрмакова І. О., старший викладач кафедри журналістики.
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Поліха Л. Я., доцент, кандидат мистецтвознавства.
Ужгородський національний університет
Шендеровський К. С., кандидат наук зі соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ГЕНДЕРНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

Українські табу: небезпеки евфемізації у сексуальній освіті та відображенні сексуального насильства у медіа
Соколова К. О., асистентка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Stories як спосіб репрезентації жіночої проблематики у соціальних мережах Facebook та Instagram
Алексеєнко Ю. О., аспірантка Запорізького національного університету

Коментарі закриті.