ПРОГРАМА конференції “Мова. Суспільство. Журналістика” (Київ, 11 квітня 2014 року)

ПРОГРАМА

ХХ (ювілейної)

міжнародної науково-практичної конференції

з питань мовної політики в Україні,

проблем функціонування і розвитку української мови

“МОВА. СУСПІЛЬСТВО. ЖУРНАЛІСТИКА”

(Language. Society. Journalism)

присвячується 180-річчю Університету

Порядок роботи / Schedule:

9.00 – 9.45

реєстрація учасників / Registration
10.00 – 13.00

пленарне засідання / Plenary session

13.00 – 14.00

обідня перерва / Lunch

14.00 – 17.00 робота в секціях / Panel sessions
16.00 – 19.00 робота на круглому столі / Roundtable session

 

Регламент виступів:

на пленарному засіданні – до 10 хв.

на секційних засіданнях – до 10 хв.

репліки в обговоренні – до 5 хв.

У рамках конференції проводиться V всеукраїнський науково-практичний семінар «Культура мови – культура нації» у форматі круглого столу «Вплив творчості Тараса Шевченка на сучасний український медіадискурс».

Співорганізатори: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива».

Організаційний комітет:

Володимир Різун – голова

Анастасія Мамалига – співголова

Наталія Шумарова,   Віталій Корнєєв,   Юлія Нестеряк,   Катерина Серажим, Дмитро Данильчук – секретар,     Марина Бабак,      Ольга Гресько

Пленарне засідання

Plenary session

Аудиторія 104 (І поверх)

Room 104 (Ground floor)

Урочисте відкриття Міжнародної науково-практичної конференції «Мова. Суспільство. Журналістика»

Formal opening of International Science-In-Practice Conference Language. Society. Journalism

Виступи з вітальним словом:

Леонід Губерський – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Володимир Різун – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доповіді:

Олександр Пономарів – доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«“Кобзар” Тараса Шевченка в Греції»

 

Наталія Шумарова – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Концепт РАДІСТЬ  у системі сучасної української концептосфери: когнітивний і комунікативний аспекти»

 

Бартош Гордецький (Dr. Bartosz Hordecki) – доктор наук, ад’юнкт Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

«Мова ненависті як концепт у дослідженнях дискурсу» (Hate speech” as a concept in discourse studies)

 

Алла Бойко – доктор філологічних наук, професор кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Мова ворожнечі в українських медіа 2013-2014 рр.»

 

Анастасія Мамалига доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Комунікаційні трансформації синтаксису мовлення»

 

Джордж Плеіос (Prof. George Pleios) – доктор наук, професор, завідувач кафедри комунікації та мас-медіа Афінського університету (Греція), професор кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Нові медіа і зміни старих меж журналістики» (New media and the change of the old boundaries of journalism)

 

Томаш Шимчинський (Dr. Tomasz R. Szymczyński) – доктор наук, ад’юнкт Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

«Проблеми визначення якості комунікаційної діяльності – відображення герменевтичної перспективи Ганса-Ґеорґа Ґадамера» (Challenges of defining the quality of communication activityreflections from the hermeneutical perspective of Hans-Georg Gadamer)

 

Михайло Гінзбург – доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії, начальник відділу Інституту транспорту газу (м. Харків)

«Щодо вживання дієприслівників у фахових текстах»

 

Сальваторе Дель Ґаудіо (Dr. Salvatore Del Gaudio) (Італія) – доктор наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Італізми у творах Михайла Коцюбинського»

 

Юрґен Ґрімм (Prof. Juergen Grimm) – доктор наук, професор кафедри комунікацій Віденського університету (Австрія), професор кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Чи здатна сатира зупинити популізм? (за результатами дослідження впливу гумору в ЗМК на прихильників правих поглядів)» (Can satire stop populism? (Results of a media effect study on the impact of humour on right-wing beliefs)

 

Іван Ющук доктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету

«Тарас Шевченко і мови»

 

Заміна Алієва – кандидат філологічних наук, доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Мовно-літературні зв’язки кримськотатарського і українського народів»

 

Кім Сук Вон (Республіка Корея) кандидат філологічних наук, доцент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Тарас Шевченко і корейська література»

 

Надія Пазяк кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та східних мов Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

«Становлення конференції: спогади»

 

Ольга Полотняк студентка магістратури Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Газета «Київський університет» як вид періодичного друкованого видання»

 

Катерина Толокольнікова студентка магістратури Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Образ Тараса Шевченка на сторінках всеукраїнської газети День»

 

Іван Забіяка – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Інформація, форми збереження і передачі її як визначник періодизації розвитку суспільства»


СЕКЦІЯ № 1 (14.00 – 17.00) / Panel One (14.00 – 17.00)

 

Тема дискусії: «Українська мова і суспільство в період революційних змін» (Ukrainian language and society in the period of revolutionary change) (аудиторія № 36)

 

модератор – доцент Владислав Михайленко

секретар – Дар’я Задорожна

 

Максим Карась – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

«Україна на шляху до європейської моделі мовної політики
у ЗМІ»

 

 

Оксана Голік – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету

«Неологізми рекламного дискурсу в мережі Інтернет»

 

 

Михайло Гуць кандидат філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету

«Фольклор як мистецтво слова – одна з провідних тем відомого славіста Миколи Кравцова»

 

 

Марко Павлишин (Prof. Marko Pavlyshyn) доктор наук, професор Університету імені Монаша (м. Мельбурн, Австралія), керівник Центру українознавства імені Миколи Зерова

«Літературна мова, публічна сфера, модерне суспільство: взаємозалежності»

 

Ілля Хоменко – доктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Прогностичні можливості радіодрами: соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти»

 

Марина Бабак – кандидат філологічних наук, асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Мовне питання» в політичному дискурсі: уроки 2014 року»

 

Алла Башук – кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Специфіка стратегії дискредитації у політичному мовленні»

 

Ольга Гресько кандидат філологічних наук, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Мовнокомунікаційні стратегії телерадіомовлення України як засоби збереження миру і єднання»

 

Людмила Чернявська кандидат філологічних наук, доцент (м. Запоріжжя), докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Соціопросторові параметри медіакритичного дискурсу»

 

Людмила Шевченко кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Категорія ‘повинності’ в дискурсі конфлікту»

 

Марія Комова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

«Комунікаційні ресурси спеціальної лексики»

 

Володимир Литвиненко кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Комунікаційна трансформація мовних систем за допомогою комп’ютерних технологій (на прикладі Google Translate

 

Ірина Мариненко кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану»

 

Владислав Михайленко кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Емотивність публіцистичного тексту як засіб впливу на реципієнта»

 

Василь Клічак–кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Роль видань Видавничого центру «Просвіта» в утвердженні державності української мови»

 

Ольга Мітчук кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука (м. Рівне)

«Видавнича діяльність товариства «Просвіта» як чинник активізації випуску українських науково-популярних видань»

 

Вікторія Павленко кандидат філологічних наук, доцент факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

«Інтерпретація подієвого концепту «Ukrainian protest»
у британській якісній пресі»

 

 

Олеся Проценко кандидат філологічних наук, асистент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Суспільно-політичний складник семантизації сучасних українських лексем»

 

 

Надія Горошкевич – старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка»

«Лінгвістичні аспекти атрибуції як комунікаційної категорії»

 

 

Олена Рижко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

«Ціннісні настанови в матеріалах рубрики «Культура» часопису «Дзеркало тижня»: мовні засоби вираження»

 

 

Надія Фіголь кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «КПІ» (м. Київ)

«Роль редактора в підготовці мовностилістичного наповнення електронного навчального видання»

 

Тетяна Цукрова – бакалавр журналістики, співробітниця газети «Капітал» (м. Київ)

«Використання соціальних мереж електронними ЗМІ України»

 

Анна Мадей – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Специфіка висвітлення теми охорони історико-культурної спадщини України у вітчизняній пресі»

 

Ірина Натура – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Структурно-жанрові   та   когнітивні   особливості текстів   Сергія   Єфремова   з   проблематики   свободи   слова»

 

Віра Савончак – здобувач,   асистент   кафедри   журналістики   Чернівецького   національного   університету імені Юрія Федьковича

«Дотримання   журналістами   толерантності   у висвітленні етноконфесійного життя (на прикладі матеріалів Релігійно-інформаційної служби України)»

 

Марія Фронощук – аспірант  Інституту  журналістики Київського   національного   університету   імені   Тараса Шевченка

«Особливості функціонування релігійних медіа в сучасному інформаційному просторі України»

 

Дар’я Задорожна студентка   магістратури   Інституту  журналістики Київського   національного   університету   імені   Тараса Шевченка

«Контент журналу “National Geographic Україна”: світові традиції та національна специфіка»

 

Юлія Товстоліс – студентка магістратури Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Дефініція поняття “інтелектуальна преса” в науці про соціальні комунікації»

 

 

 

Анастасія Івашинастудентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Нова суспільно-політична лексика Євромайдану»

 

 

 

Марія Малафей студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Лексичні новотвори як репрезентанти новітніх політичних явищ в Україні (на матеріалі мовлення Євромайдану)»

 

 

 

Маргарита Мягкастудентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Висвітлення мовного конфлікту на сторінках “Газети по-українськи”»

 


СЕКЦІЯ № 2 (14.00 – 17.00) / Panel Two (14.00 – 17.00)

 

Тема дискусії: «Жанрово-стильові різновиди текстів мас-медіа» (Genre and stylistic varieties of media texts) (аудиторія № 329)

 

модератор – доцент Майя Нагорняк

секретар – Станіслава Горецька

 

Марина Навальна доктор філологічних наук, професор кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

«Конфесійна лексика в мові інтернет-видання “Українська правда”»

 

Максим Балаклицький – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

«Перекладацька діяльність у книжковій публіцистиці українських протестантів»

 

Тетяна Іванець – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю факультету журналістики Запорізького національного університету

«Жанрово-стильові особливості сучасних українських жіночих журналів»

 

Тетяна Іванюха – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю факультету журналістики Запорізького національного університету

«Жанрова еволюція духовно-просвітницьких програм запорізьких телекомпаній»

 

Валентина Ковпак – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики і соціальних комунікацій Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

«Семіотичні підходи до аналізу публіцистики часопису «Сучасність» (на прикладі публікацій 1962 р.)»

 

Олена Колупаєва – кандидат філологічних наук, асистент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

«Особливості композиції й архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні «Лицем до села»)»

 

Катерина Горська – кандидат філологічних наук, доцент кафедри електронних видань і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Деперсоналізація автора в сучасних мережевих комунікаціях»

 

Майя Нагорняк кандидат філологічних наук, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Синтаксичні конструкції у новинах інтернет-радіостанцій»

 

Марина Нетреба – кандидат філологічних наук, старший викладач Маріупольського державного університету

«Засоби увиразнення заголовків журналістських розслідувань в інтернеті»

 

Богдана Носова – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Метафора як окреслення культурного простору інтелектуала в есеях Оксани Забужко “З мапи книг і людей”»

 

 

Оксана Віщук – старший викладач кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету «КПІ» (м. Київ)

«Робота редактора над стилем дитячих текстів»

 

Олександр Григор’єв – старший викладач кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Риторичні фігури як засіб упливу на читача в памфлетах Миколи Хвильового»

 

Андрій Смусь – викладач кафедри теорії і методики журналістської творчості факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука, виконавчий директор телекомпанії «Сфера ТВ» (м. Рівне)

«Дитячі програми релігійних каналів України як засіб пропаганди християнської моралі. (на прикладі дитячої телепередачі виробництва телеканалу “Надія”) »

 

В’ячеслав Швець – асистент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Вплив мовного чинника на передплатну кампанію газети “Роден край”»

 

Анна Баранецька – старший лаборант кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю факультету журналістики Запорізького національного університету, аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту»

 

Ольга Бикова – асистент кафедри журналістики факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Комунікаційні параметри модифікацій на теренах сучасного пресового репортажу»

 

Станіслава Горецька – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Тематично-жанрові різновиди журналістських матеріалів з проблем наркоманії в українських друкованих медіа»

 

Наталія Драган-Іванець – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка

«Паралінгвістичні засоби креолізованого інтернет-тексту»

 

Юлія Зеленюк – аспірант Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

«Специфіка комунікаційних каналів туристичної журналістики»

 

Ольга Консевич – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Жанрово-тематичні особливості матеріалів про Україну у польських громадсько-політичних тижневиках»

 

Марія Павлюх – аспірант факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

«Жанрові-стильові особливості жіночого видання Мета»

 

Вікторія Попова – аспірант, асистент кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету

«Жанр портрету в корпоративних медіа як інструмент формування професійного іміджу»

 

 

Ірина Рибакова – аспірант Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

«Формування жанрової структури інтернет-радіо»

 

 

Данило Філоненко аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Специфіка творення тексту для різних аудиторних груп (на матеріалі науково-популярних журналів)»

 

 

Вікторія Юшко – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Вплив емотивного медіатексту на реципієнтів (на прикладі програми Фольк-music

 

 

Катерина Дидич студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Комунікаційні стратегії творення образів у романі Ірини Вільде “Повнолітні діти”»

 

 

Ольга Хворостинастудентка Інституту української філології та літературної творчості імені А. Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

«Жанрово-стильові особливості текстів інтернет-видань (на прикладі видання “Українська правда”)»

 

 


СЕКЦІЯ № 3 (14.00 – 17.00) / Panel Three (14.00 – 17.00)

Тема дискусії: «Питання мовної культури в системі соціальних комунікацій» (Problems of language culture in the media) (аудиторія № 215)

 

модератор – доцент Юрій Єлісовенко

секретар – Анастасія Кононенко

 

Олександр Волковинський – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

«Епітетні структури і логічні означення в заголовках художньо-публіцистичних творів Остапа Вишні 1919–1925 рр.»

 

Катерина Серажим – доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Культура тексту як феномен соціальних комунікацій»

 

Юрій Єлісовенко кандидат філологічних наук, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Точність слововживання в журналістиці»

 

Людмила Хоменко кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Вплив правописних чинників на орфоепію»

 

Дмитро Данильчук – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Урбаноніми в контексті науки про соціальні комунікації»

 

Світлана Савойська – кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ)

«До визначення поняття “мовно-політична культура»

 

Алла Савченко кандидат філологічних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки і мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет»

«Етикетні правила – невід’ємна складова успішної комунікації»

 

Ярослава Прихода кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«“Розкультурювання” мови в освітньому дискурсі, або Чого навчають ( і чи навчають) підручники»

 

Ольга Сухомлин кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Мова новітніх ЗМІ: від інтернет-сленгу до інтернет-грамотності»

 

Ольга Федоренко кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

«Потенціал інтерактивних методів навчання у формуванні журналістської компетенції»

 

Тетяна Чепурняк кандидат філологічних наук, асистент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

«Видавничо-редакторські  аспекти  праці  Володимира  Підпалого»

 

Христина Вербицька – старший викладач кафедри іноземних мов Львівського державного університету внутрішніх справ

«Стилістика подачі топ-новин на сайтах Івано-Франківська»

 

Леся Сласна – асистент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Вкраплення українських компонентів у текстах російськомовних медіа»

 

Анастасія Кононенкостудентка Інституту філології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Галліцизми в українському інформаційному просторі»

 

Аліна Мордюк аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Проблема дотримання орфоепічних норм у новинних програмах на українському телебаченні»

 

Анна Гучко – студентка магістратури Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Мовностилістичні особливості контенту віртуальних спільнот у соціальних інтернет-мережах»

 

Катерина Масютастудентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Сучасні тенденції функціонування дієприкметників та їх аналогів у газетних виданнях»

 

Круглий стіл

«Вплив творчості Тараса Шевченка

на сучасний український медіадискурс»

Аудиторія 104 (І поверх)

Roundtable Session

Taras Shevchenko’s works impact

on the modern Ukrainian mediadiscource

 Room # 104 (Ground floor)

 

Засідання ведуть професори кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Н.П. Шумарова, О.Д. Пономарів, А.І. Мамалига,   президент   Всеукраїнського   благодійного фонду   «Журналістська   ініціатива»,   лауреат   премії   «Золоте перо» Л.Г. Мех

 

Виступи з вітальним словом:

Борис Олійник голова Українського фонду культури, академік Національної академії наук України, Герой України

Олег Наливайко голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, голова Національної спілки журналістів України

 

Тематичні виступи:

Олександр Савенко – генеральний директор Центрального каналу (КДРТРК), голова Ради генеральних директорів обласних державних телерадіокомпаній України, академік Євразійської телевізійної академії, заслужений журналіст України

«Переосмислення постаті Тараса Шевченка в сучасному інформаційному телерадіопросторі з нагоди 200-річчя українського генія»

 

Алла Ковтун – журналіст, медіаорганізатор

«Пошуки національної ідеї та самоідентифікації, успадковані Тадеєм Рильським від Кобзаря, та сучасна українська реальність»

 

Віктор Пасак – заступник генерального директора Національного газетно-журнального видавництва Міністерства культури України, заслужений журналіст України

«Значущість постаті Великого Кобзаря очима визначних діячів світової культури»

 

Микола Зубков – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

«Первозданне Кобзареве слово (найповніший Шевченків поетичний спадок до 200-річчя від Дня народження. Презентація унікального Кобзаря

 

Михайло Сорока – заступник генерального директора Державного інформагентства «Укрінформ», голова Київської організації НСЖУ, лауреат журналістської премії «Незалежність», письменник, заслужений журналіст України

«Тарас Шевченко на сторінках української періодики»

 

Алла Кобинець – кандидат філологічних наук, головний редактор обласної газети «Запорізька правда», доцент Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), лауреат премії ім. Івана Франка у галузі інформаційної діяльності

«Вплив слова Кобзаря на формування світогляду читачів газети Запорізька правда»

 

Леонід Мужук – народний артист України, професор кафедри кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

«Шевченкові мотиви у творах візуального мистецтва на тему Євромайдану»

 

Людмила Хоменко кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Інтертекстуальні впливи творчості Тараса Шевченка на сучасні українські ЗМІ»

 

Михайло Калініченко – кандидат політичних наук, генеральний директор Черкаської ОДТРК «Рось», заслужений журналіст України (м. Черкаси)

«Тарас Шевченко і сучасність»

 

Наталя Черешинська – головний редактор журналу «Аграрний тиждень.UA», заслужений журналіст України

«Культура української мови в аудіовізуальних ЗМІ»

 

Віктор Шпак – кандидат історичних наук, професор кафедри журналістики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, секретар НСЖУ, голова ради Співдружності інформаційних видань України, заслужений журналіст України

«Мовні аспекти видавничої справи»

 

Віта Гоян – кандидат філологічних наук, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Мовна культура тележурналіста»

 

Сергій Шевченко – письменник, лауреат премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності та Міжнародної премії імені Володимира Винниченка, заслужений журналіст України

«Літературна мова Тараса Шевченка в дослідженнях Івана Огієнка»

 

Марія Єраносян студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Тарас Шевченко і американські рокери, або Про один спільний мотив»

Художня частина:

виступ мистецьких ансамблів Інституту журналістики

«Катруся» і «Калина»

під керуванням професора Катерини Серажим


Підсумки конференції (17.00–18.00)

Follow-up session (17.00–18.00)

.