Соловйов Максим Сергійович

Соловйов Максим Сергійович,
координатор веб-проектів,
інженер-програміст інформаційно-обчислювального сектору,
редактор рубрики “Український футбол з ІЖ”.

 

 

 

 

 

Народився 1987 р. на Слобожанщині.

2003 р. – курси журналістики при Національній спілці журналістів України.

2004 р. – підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2005 по 2010 рр. – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2010-2014 рр. – викладач Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Інтернет-журналістика, Комп’ютерна графіка, Фотожурналістика).

2014-2017 рр. – аспірант Інституту журналістики, кафедра телебачення і радіомовлення (назва дисертації “Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна специфіка та комунікативна цінність”).

 

Наукові роботи:

Статті в наукових фахових виданнях України:

  1. Соловйов М. С. Інтернет-варіант українського телебачення: формат подачі контенту // Наукові записки Інституту журналістики, 2009. — Т.36. – С. 195-198.
  2. Соловйов М. С. Визначення понять «IPTV» та «Web-ТВ» через призму їх функціонуванняі способів передачі даних // Наукові записки Інституту журналістики, 2013. — Т.50. – С. 162-164.
  3. Соловйов М. С. Українські телеканали в мережі: інтернет-мовлення (2009–2015) // Журналістика: наук. зб. / за ред. Н. Сидоренко. — К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Вип. 15 (40). — 2016. — С. 155-165.
  4. Соловйов М. С. Онлайн-технології телебачення в інтернеті // Інформаційне суспільство: науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, Вип. 24. — 2016. – С. 22-29.

Статті в іноземних виданнях:

  1. Соловьев М. С. Роль видеохостингов как онлайн-сервиса для украинского веб-телевидения (на примере YouTube) // Сolloquium-journal. Międzynarodowe czasopismo naukowe. — Warszawa, Polska (ISSN 2520-2480), № 2, — 2017. – С. 41-46.

Тези наукових доповідей:

  1. Соловйов М.С. Сайт телеканалу як результат інформатизації суспільства // Дні інформаційного суспільства  2012: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ 24-25 квітня 2012 р. [упоряд.: Н. В. Грицяк, С. Г. Соловйов]. – К.: ТОВ “Салютіс”, 2012. — 294 с. — С. 287;
  2. Соловйов М. С. Інформаційні потоки в соціальних інтернет-мережах // Дні іформаційного суспільства-2013: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 20-21 травня 2013 р. // Упоряд.: М. М. Малюга; За заг.ред. д.держ.упр., проф. Н. В. Грицяк. — К.: 2013, 379 с. — С. 317.
  3. Cоловйов М. С. «Мережевий вибух» українських телеканалів: інтернет-мовлення в часи активної інформатизації суспільства // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Дні іформаційного суспільства-2015», Київ, 19-20 травня 2015 р. // Упоряд.: М. М. Малюга; За заг.ред. д.держ.упр., проф. Н. В. Грицяк. – «Видавництво «Тезис», ISBN 978-966-421-205-9, 2015. – 226 c. – C. 101-102
  4. Соловйов М. С. Візуальні та комунікаційні особливості веб-телебачення // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика», Запоріжжя, 10-11 березня 2017 р. — С. 89-91
  5. Соловйов М. С. Комунікативна функція Вебу для розважальних телепрограм України // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м.Дніпро. Частина І. /Ї/ Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 242-244.