Перелік магастерських робіт затверджених кафедрою МТМ на 2017-18 навчальний рік

26 жовтня 2017 року кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну розглянула, обговорила та затвердила тематику магістерських робіт.

 

Перелік магістерських робіт затверджених кафедрою МТМ на 2017-18 навчальний рік

Борисова Тетяна Володимирівна вдр «Художньо-комунікаційні особливості постера: тенденції та еволюція розвитку». доц. Шевченко В.Е. Шафаренко Ю.
Гулій Тетяна Владиславівна ж «Краудфандінг як іноваційний інструмент реалізації медійних старт-апів». доц. Горська К.О. Трачук Т.В.
Давітян Діана Суренівна ж Актуалізація проблеми порушення прав людини засобами медіакомунікацій (або Висвітлення проблеми порушення прав людини в ЗМІ) доц. Горська К.О. Трачук Т. В.
Дидич Катерина Олександрівна вдр «Роль SMM у популяризації мережевих медій». доц. Шевченко В.Е. Чекмишев О.В.
Житченко Вікторія Геннадіївна вдр Тенденції та складники медіадизайну в Україні доц. Ситник О.В. Миколаєнко А.Ю.
Загорулько Дмитро вдр Гейміфікація контенту в інтернет-медіа доц. Горська К.О. Корнєєв
Зенова Анжеліка Володимирівна журналістика
з.ф.н.
Cучасні технології та методи інтерпретації веб-аналітики інтернет-медіа Ситник О.В. Досенко А.К.
Карпенко Наталія Олександрівна вдр «Візуальні тренди презентаційних веб-проектів». доц. Шевченко В.Е. Чекмишев О.В.
Короткова Дар»я Олександрівна вдр Візуальна комунікація як засіб організації міського середовища доц. Шевченко В.Е. Шафаренко Ю.
Кравчинська Анна Вячеславівна вдр Фактори формування візуальних трендів сучасних українських інтернет-медіа Шевченко В.Е. Досенко А.К.
Назаренко Христина   "Особливості роботи редактора інтернет-медіа із користувацьким контентом" доц. Горська К.О. Водолазька С.
Пономарьова Анжела Олександрівна журналістика
з.ф.н.
Телеформати в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку доц. Горська К.О. Гоян В.В.
Тимофєєв Анатолійович вдр Вплив соціальних мереж на формування контенту онлайн-видань доц. Ситник О.В. Досенко А.К.
Троян Тетяна Геннадіївна вдр «Трансформація технологій візуалізації графічних романів: мультимедійний аспект». асист. Захарченко А.П. Хоменко І. (Пузій В.)
Чуприна Тетяна Сергіївна журналістика
з.ф.н.
Технології доповненої та віртуальної реальності в дігітал медіа доц. Ситник О.В. Миколаєнко А.Ю.
Шаманська Алла Сергіївна вдр Концепції візуалізації текстового контенту в онлайн-медіа доц. Ситник О.В. Миколаєнко А.Ю.

Теми магістерських робіт

 1. SEO мережевих ресурсів: принципи, правила.
 2. Веб-технології: сучасний стан і перспективи розвитку.
 3. Візуальна комунікація в масовокомунiкацiйному середовищi.
 4. Візуальна статистика у науково-популярних ЗМІ.
 5. Візуальна теорія типографіки.
 6. Візуальне сприйняття інформації.
 7. Дизайнерський контент в інтернет-медіях: розвиток форматів.
 8. Динаміка інтерактивного потенціалу суспільно-політичних тем: моніторинг за допомогою системи "Медіарозвідка".
 9. Електронне видання як явище та його специфiка.
 10. Естетика та зручність читання.
 11. Ефективність різних засобів формування лояльності аудиторії в інтернет-медіях.
 12. Історія розвитку вітчизняного веб-дизайну (за напрямом...).
 13. Колір як засіб впливу й підвищення ефективності ЗМІ.
 14. Комунікативні можливості відеоблогів: потенціал і практичне використання.
 15. Контент інтернет-медій: моніторинговий аспект.
 16. Концепцiя сучасного видання (вид видання).
 17. Концепція видання та його комунікативна стратегія.
 18. Кросбраузерність мережевих ресурсів.
 19. Кросмедійність як сучасний тренд інтернет-медій.
 20. Культура мережевої комунікації (на прикладі українських інтернет-медій).
 21. Механізми породження та сприймання контенту (вербального і невербального).
 22. Мистецтво візуальних повідомлень.
 23. Мобільний контент в Україні: виклики ринку.
 24. Моделювання креативних процесів у рекламі: концепція-ідея-контент-образ.
 25. Мультимедійність мережевих медій.
 26. Оптимiзацiя текстових структур і структур твору.
 27. Оптимальне спiввiдношення вiзуальної та вербальної iнформацiї, знака й образу, образу та слова.
 28. Проблеми запровадження новітніх методів монетизації інтернет-контенту на українському ринку.
 29. Проблеми медійного ринку: читацькі уподобання.
 30. Роль і значення SMM у популяризації мережевих медій.
 31. Соціальна інформація в медіях: специфіка, форми представлення.
 32. Спiввiдношення творчого , технологiчного, публiцистичного й iнформацiйного в журналiстських творах.
 33. Статична та динамічна інфографіка в медіях.
 34. Стилi професiонального мовлення.
 35. Стратегії відбору контенту для публікації в інтернет-медіях.
 36. Стратегічні комунікаційні технології мережевих мас-медій.
 37. Стратегія інформаційного ресурсу (на прикладі).
 38. Сучасний політичний символізм.
 39. Сучасні візуальні тренди у веб-дизайні.
 40. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
 41. Сучасні тенденції оформлення ЗМІ.
 42. Сучасні технічні й технологічні тренди у веб-дизайні.
 43. Технологiї впливу (манiпуляцiя, пропаганда, агiтацiя) в iнформацiйному середовищi.
 44. Тренди інтернет-журналістики та мережевої комунікації (2016 рік).
 45. Тренди сучасної (мультимедійної) журналістики.
 46. Українські традиції мальованої обкладинки.
 47. Фотопортрет у періодичному виданні: зміст та форма подання.
 48. Цінності української культури в контенті медій.