Бібліографія кафедри

Дослідження медіавпливів

Загальна бібліографія:

 • Бєлінська І. Тематична модель обласного громадсько-політичного видання // Наукові записки Інституту журналістики.- К., 2003. – Т. 13. – С. 23 – 28.
 • Бєлінська І. Дослідження регіональної преси в журналістикознавстві // Українське журналістикознавство. – 2003. – Вип. 4. – С. 57 – 61.
 • Бєлінська І. Інформаційний простір Кіровоградщини // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2003. – Т. 11. – С. 16 – 21.
 • Бєлінська І. Літературна та літературознавча тематика на шпальтах видань Кіровоградщини (у контексті інформаційного моделювання) // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2004. – Вип. 56. – С. 39 – 48.
 • Бєлінська І. Актуальність тематики газети з погляду читацької аудиторії як об’єкт вивчення теорії масової комунікації // Міжнародна науково-практична конференція “Журналістика 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів”: Тези конференції / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 27-28 травня 2004 року. – К.: Інститут журналістики, 2004. – С. 6 – 7.
 • Бєлінська І. Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991-2003 роки): Дис. . канд. філол. н.: 10.01.08. – К., 2005. – 171 с.
 • Бойко А. А. Преса православної церкви в Україні 1900- 1917 рр. Культура. Суспільство. Мораль // Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2002. – 306 c.
 • Бойко А. А. Релігійна преса кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 1995. – 32 с.
 • Бойко А. А. Земська преса кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 1995. – 34 с.
 • Бойко А. А. Періодичні видання православної церкви в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.. – К., 2004. – 78 с.
 • Вовк Т. А. До етнічної належності носіїв культур зрубної спільноти;. – К.: НаУКМА. – Магістеріум. – Вип. 6.
 • Коновець О. Ф. Українська наука в контексті національного відродження 20-х років ХХ ст.// Україна у ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи. – К: МІЛП, 2001.- С. 743-756.
 • Коновець О. Ф. Науково-освітянська преса України в 20-30-і роки ХХ ст. // Історія української науки на межі тисячоліть. Вип.5. – К., 2001. – С. 124 – 129.
 • Коновець О. Ф. Наукова комунікація в Україні в 20-30-і роки ХХ століття// Наукові записки ІЖ. – 2002. – №8.
 • Коновець О. Ф. Видатні українські фізики у Діаспорі США // Матеріали УІІ Всеукраїнської конференції “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”;/ Уклад. М. І. Шут, В. П. Сергієнко – К.: НПУ, 2002.- С. 84-85.
 • Коновець О. Ф. Українська наука як феномен культури. Нариси історії від найдавніших часів до першої третини ХХ ст. – К.: МІЛП, 2000.- 277 с.
 • Корнєєв В. М., Непийвода Н. Ф., Різун В. В. Лінгвістика впливу: Монографія. – К., 2005.
 • Литвиненко В. В. Електронні видання. Навчальний посібник. – К.: Інститут журналістики, 2008. – 80 с.
 • Нестеряк Ю. Державна підтримка ЗМІ: європейські традиції та українська практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: журналістика. – Вип. 10. – 2002. – с.50-52.-0,3 д.а.
 • Нестеряк Ю. Традиції агенційної журналістики Великобританії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: журналістика. – Вип. 10. – 2002. – С. 68-70.
 • Порфімович О. Л. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з навчального курсу “Конфліктологія”/ Київ.нац.ун-т ім.Т.Шевченка. – К., 2001. – 40 с.
 • Порфімович О. Л. Іміджмейкер (дисципліна спеціалізації): Навчальна програма // Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001.
 • Порфімович О. Л. Зарубіжна журналістика: Навчальна програма // Київ.нац.ун-т ім.Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин – К., 2001. – 11 с.
 • Порфімович О. Л. Зарубіжна журналістика: Навчально-методичний комплекс // Міжнародний Інститут лінгвістики і права. – К., 2001. – 10 с.
 • Порфімович О. Л. Громадська думка про <силовиків>. Хто сформував? // Вісник. Журналістика. – К., 2001. – № 9. – С. 16-19.
 • Порфімович О. Л. Імідж міністра внутрішніх справ // EX PROFESSO. – 2001.
 • Різун В. В. Візьмемо з минулого вогонь, а не попіл // Ігор Шаров. 100 сучасників: роздуми про Україну.- К.: Преса України, 2002.- С. 347-349.
 • Різун В. Тележурналістська освіта: тридцять років по тому // Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.- 2002.- № 2 (5).- С. 22-24.
 • Різун В. В. та ін. То чи є в Україні незалежна преса? // Урок української.- 2002.- № 10.- С. 15-18.
 • Різун В. В. Природа літературного редагування // Вісник. Журналістика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.- 2002.- Вип. 10.- С. 7-10.
 • Різун В. В., Партико З. В. Журналістика: інформування чи вплив? Погляд на явище з позиції теорії комунікації // Вісник. Журналістика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.- 2002.- Вип. 10.- С. 22-23.
 • Різун В. В. Підсумкові контрольні роботи в системі освітнього моніторингу // Вісник. Журналістика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.- 2002.- Вип. 10.- С. 31-33.
 • Різун В. В. Штрихи до наукового портрета Д. М. Прилюка // Наукові записки Інституту журналістики.- 2002.- Том 6.- С. 37-52.
 • Різун В. В. Проблеми стандартизації журналістської освіти // Наукові записки Інституту журналістики.- 2002.- Том 7.- С. 11-13.
 • Різун В. В., Трачук Т. А. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства: Монографія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 232 с.
 • Трачук Т. Українське пресознавство 50-60-х рр. ХХ ст.: до постановки проблеми // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 665- 670.
 • Трачук Т. А. До витоків української науки про журналістику // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2003. – Том 13. – С. 82-89.
 • Трачук Т. А. Питання періодизації історії українського журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2004. – Том 14. – С. 111-117.
 • Трачук Т. А. Розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 30-80-х років ХХ століття // Українське журналістикознавство. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 37-40.
 • Трачук Т. А. До питання термінологічної точності // Міжнародна науково-практична конференція <Журналістика 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів>: Тези конференції / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 27-28 травня 2004 року. – К.: Інститут журналістики, 2004. – С. 78-79.
 • Трачук Т. А. Журналістикознавчі ідеї І. Франка, М. Грушевського, С. Єфремова // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – Київ-Хмельницький, 2005. – Вип. 32. – С. 408-412.
 • Трачук Т. А. Розроблення в радянський час українськими вченими навчального курсу теорії і практики журналістської творчості // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2005. – Том 18. – С. 106-117.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних виборіва – 2002. Листопад 2001 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних виборів – 2002. Грудень 2002 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних виборів – Січень 2002 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних виборів – 2002. Лютий 2002 року..
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних виборів – 2002. Березень 2002 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних медіа – 2001. Січень-лютий 2001 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних медіа – 2001. Березень-квітень 2001 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних медіа – 2001. Травень-червень 2001 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних виборів – 2001. Жовтень 2001 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних виборів – 2001. Листопад 2001 року.
 • Чекмишев О. В. Український монітор для вільних виборів – 2001. Грудень. 2001 року.
 • Чекмишев О. В. Контекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка //
 • Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т. 1. – С. 51 – 71.
 • Чекмишев О. В. Резонансні теми у дзеркалі моніторингу ЗМІ// Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т.2. – С. 38 – 45.
 • Чекмишев О. В. Уроки виборчих кампаній в контексті українських мас-медіа // Публіцистика і політика. – 2001. – С. 37 – 44.
 • Чекмишев О. В. Риси неототалітаризму в сучасних ЗМК // Актуальні питання масової комінікації. – 2001. – Вип. 1. – С. 19 – 22.
 • Чекмишев О. В. Контекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т. 1. – С. 51 – 71.
 • Чекмишев О. В. Резонансні теми у дзеркалі моніторингу ЗМІ// Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т. 2. – С. 38 – 45.
 • Чекмишев О. В. Уроки виборчих кампаній в контексті українських мас-медіа // Публіцистика і політика. – 2001. – С. 37 – 44.
 • Чекмишев О. В. Риси неототалітаризму в чучасних ЗМК // Актуальні питання масової комінікації. – 2001. – Твип. 1. – С. 19 – 22.
 • Черняков Б. І. Ілюстрування українських видань “Декамерон”;Дж. Боккаччо в перекладі Миколи Лукаша: традиції,досвід проблеми // Вісник Дніпропетровськ. нац. ун-ту: серія журналістики. – Дн-ськ, 2002 – вип. 2 – С. 49-55.
 • Черняков Б. І. Київський самвидав другої половини 1990-х років // Українська періодика: історія і сучасність: Матеріали сьомої всеукраїнської науково-теоретичної конференції.- Львів, 2002 – C. 534 – 537.
 • Черняков Б. І. Тарас Шевченко – початкуючий художник – ілюстратор // Журналістика: зб. наук. праць. – К.,2002 – Вип. 26 – C. 17 – 24.
 • Черняков Б. І. Творча спадщина Миколи Лукаша: етапи формування і освоєння // Кролевеччина, білі плями історії:
  Матеріали другої наукової конференції по краєзнавству. – Кролевець, 2002 – C. 35-39.