Трачук Тетяна Анатоліївна

trachuk

Асистент, кандидат філологічних наук.

Народилася 20 березня 1979 року в м. Хмельницький.

Освіта:

1996 – 2001 рр. – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:

З 2004 р. – асистент кафедри теорії масової комунікації Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова робота:

2001 – 2004 рр. – аспірантура Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12 квітня 2005 р. – захист дисертації, тема “Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (кінець ХІХ ст. – 80-ті роки ХХ ст.)”. Науковий керівник – професор Різун В. В.

Викладає такі нормативні навчальні курси та спецкурси:

– Журналістський фах
– Журналістська майстерність
– Основи наукових досліджень
– Конфліктологія
– Літературне редагування
– Коректура
– Теорія і практика журналістської творчості
– Українське журналістикознавство

Основні наукові праці:

1. Трачук Т. А. Розроблення в радянський час українськими вченими навчального курсу теорії і практики журналістської творчості [Електронний ресурс] // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 18.

2. Трачук Т. А. Питання періодизації історії українського журналістикознавства [Електронний ресурс] // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 14.

3. Трачук Т. А. До витоків української науки про журналістику [Електронний ресурс] // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 13.

4. Трачук Т. А. Розвиток теорії публіцистики в Україні протягом 60-80-х років ХХ століття [Електронний ресурс] // Українське журналістикознавство. – Вип. 8.

5. Трачук Т. А. Розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 30-80-х років ХХ століття [Електронний ресурс] // Українське журналістикознавство. – Вип. 5.

6. Різун В. В., Трачук Т. А. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства: Монографія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 232 с.

7. Трачук Т. Українське пресознавство 50-60-х рр. ХХ ст.: до постановки проблеми // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 665- 670.

8. Трачук Т. А. До витоків української науки про журналістику // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2003. – Том 13. – С. 82-89.

9. Трачук Т. А. До питання термінологічної точності // Міжнародна науково-практична конференція “Журналістика 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів”: Тези конференції / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 27-28 травня 2004 року. – К.: Інститут журналістики, 2004. – С. 78-79.

10. Трачук Т. А. Журналістикознавчі ідеї І. Франка, М. Грушевського, С. Єфремова // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – Київ-Хмельницький, 2005. – Вип. 32. – С. 408-412.