Про кафедру

28enmYqs1WoКафедра соціальних комунікацій – один із наймолодших підрозділів в Інституті журналістики. Створена 13 травня 2002 року як кафедра теорії масової комунікації, за короткий час здобула провідну роль у навчально-методичному та науковому житті інституту. Поява такої кафедри – це вимога часу, адже розвиток комунікації як науки відбувається досить динамічно. Тому основне завдання, яке ставилося перед нашим колективом із дня заснування кафедри – це забезпечення ґрунтовних знань у таких різних сферах як масова комунікація, журналістика, крос-медіа, соціолінгвістика, організаційна поведінка, зв’язки з громадськістю, конфліктологія, міжкультурна комунікація, мультимедійні технології, що їх об’єднує соціальна комунікація.

Тому логічно, що із запровадженням в Україні нової наукової галузі “Соціальні комунікації” нашу кафедру рішенням колективу та керівництва університету від 10 червня 2008 року перейменовано на кафедру соціальних комунікацій.

Основна місія кафедри – актуалізувати теоретичні принципи й моделі соціальних комунікацій і трансформувати їх в універсальні комунікативні технології.

Науковою темою, над якою працює кафедра сьогодні, є “Ефективність масової комунікації”

Завданнями кафедри є:

  • виявлення і практичне освоєння актуальних для сучасних соціально-комунікативних процесів практик і технологій;
  • забезпечення якісного методологічного рівня викладання навчальних дисциплін;
  • реалізація науково-освітніх проектів прикладного характеру.

Від дня створення кафедру очолював директор Інституту журналістики, доктор філологічних наук, професор Володимир Володимирович Різун. З грудня 2015 р. по січень 2016 р. завідувачем був заступник директора, доктор наук із соціальних комунікацій Корнєєв Віталій Михайлович. З травня 2017 р. по 30 червня 2023 року кафедру очолював Бондар Юрій Володимирович. З 1 липня 2023 по 26 грудня 2023 року тимчасово виконувала обов’язки завдувача кафедри Трачук Тетяна Анатоліївна. З 1 січня 2024 року кафедру очолив Різун Володимир Володимирович.