Науково-методична комісія з журналістики

Докторські дисертації зі спеціальності 27.00.05 (теорія та історія видавничої справи)

2016 рік 

  1. Водолазька, Світлана Анатоліївна.   Сучасна видавнича галузь східноєвропейського регіону: інноваційні детермінанти та актуальні трансформації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування” / Водолазька Світлана Анатоліївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2016. – 28 с. –

2013 рік

  1. Теремко, Василь Іванович. Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Василь Іванович Теремко . – Київ : Б.в., 2013 . – 38 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 01.04.13)