Науково-методична комісія з журналістики

Докторські дисертації зі спеціальності 27.00.04 (теорія та історія журналістики)

2013 рік

  1. Колісник, Юрій Вікторович. Журнальна періодика УРСР (1950-1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Юрій Вікторович Колісник . – Київ, 2013 . – 36 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 15.02.12)
  2. Супрун, Людмила Вікторівна. Комунікаційна система “Літературно-Наукового Вістника” (“Вістника”) : мовноментальні детермінанти : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Людмила Вікторівна Супрун . – Київ : Б.в., 2013 . – 32 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 2013)

2012 рік

  1. Пенчук, Інна Леонідівна. Телебачення для дітей в Україні : інформаційно-емоційний і змістовно-тематичний потенціал : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Інна Леонідівна Пенчук . – Харків : Б.в., 2012 . – 40 с. ( Класичний приватний університет , дата захисту: 14.06.12)
  2. Пономаренко, Людмила Григорівна. Морально-етичний дискурс мас-медіа початку XXI ст. : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Людмила Григорівна Пономаренко . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 36 с. (Класичний приватний університет , дата захисту: 14.06.12)

2011 рік

  1. Василик, Любов Євгенівна. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Любов Євгенівна Василик . – Київ : Б.в., 2010 . – 36 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка,  дата захисту: 10.02.11)
  2. Кравченко, Світлана Іванівна. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Світлана Іванівна Кравченко . – Київ : Б.в., 2010 . – 32 с. (. КНУ ім. Тараса Шевченка , дата захисту: 10.02.11)

2010 рік

  1. Сніцарчук, Лідія Віталіївна. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Лідія Віталіївна Сніцарчук . – Київ : Б.в., 2010 . – 32 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.03.10)

2009 рік

  1. Богуславський, Олег Вікторович. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Олег Вікторович Богуславський . – Київ : Б.в., 2008 . – 38 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка , дата захисту: 10.02.09)
  2. Житарюк, Мар’ян Георгійович. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Мар’ян Георгійович Житарюк . – Київ : Б.в., 2009 . – 36 с. ( КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 11.06.09)
  3. Павлюк, Ігор Зиновійович. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікаіцй: 27.00.04 / Ігор Зиновійович Павлюк . – Київ : Б.в., 2009 . – 41 с. ( КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 28.04.09)