Науково-методична комісія з журналістики

Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.06 (прикладні соціально-комунікаційні технології)

2015 рік

 1. Дженжебір, Ольга Миколаївна. Структурно-функціональна характеристика медіасередовища міст-супутників Києва : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Ольга Миколаївна Дженжебір . – Київ, 2015 . – 16 с (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 24.03.15)
 2. Андрєєва, Олександра Сергіївна. Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен: специфіка вияву та впливогенний потенціал [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 “Прикладні соціально-комунікаційні технології” / Андрєєва Олександра Сергіївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 16 с. -
 3.  Демченко, Олексій Анатолійович.     Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 “Прикладні соціально-комунікаційні технології” / Демченко Олексій Анатолійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 15 с. –
 4. Загороднюк, Владислава Євгенівна. Становлення соціально-комунікаційної технології “ед’ютейнмент” та перспективи її впровадження на українському телебаченні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 “Прикладні соціально-комунікаційні технології” / Загороднюк Владислава Євгенівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 17 с.
 5. Смусь, Андрій Григорович. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 “Прикладні соціально-комунікаційні технології” / Смусь Андрій Григорович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 15 с. –
 6. Михайлович, Ольга Петрівна. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 “Прикладні соціально-комунікаційні технології” / Михайлович Ольга Петрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 16 с. –
 7. Островська, Наталія Василівна Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 “Прикладні соціально-комунікаційні технології” / Островська Наталія Василівна ; МОН україни, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 16 с. –

2014 рік

 1. Нетреба, Маргарита Миколаївна. Діяльність прес-служби  банківської установи в умовах інформаційної війни  : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Маргарита Миколаївна Нетреба . – Київ, 2014 . – 16 с (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 30.09.14)
 2. Кіца, Мар’яна Олегівна. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України війни  : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Мар’яна Олегівна Кіца . – Київ, 2014 . – 16 с (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 05.06.14)
 3. Мудра, Ірина Миколаївна. Маркетингові стратегії громадсько-політичних газет України війни  : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 /  Ірина Миколаївна Мудра . – Київ, 2014 . – 16 с (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 05.06.14)
 4. Шафаренко, Юлія Михайлівна. Аналітична діяльність у паблік рилейшнз: проблеми, тенденції, перспективи : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 /  Юлія Михайлівна Шафаренко . – Київ, 2014 . – 16 с (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 23.04.14)
 5. Сищук, Олексій Андрійович. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Олексій Андрійович Сищук . – Київ, 2014 . – 17 с (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 24.04.14)

2013 рік

 1. Парфенюк, Ігор Миколайович. Сучасні інформаційні війни в Україні: комунікаційні, соціокультурні та історичні аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Ігор Миколайович Парфенюк . – Київ, 2013 . – 19 с (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 2013)
 2. Платонова, Айше Вадимівна. Контенентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Айше Вадимівна Платонова . – Київ, 2013 . – 16 с.  (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 2013)
 3. Подпружнікова, Ольга Петрівна. Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Ольга Петрівна Подпружнікова . – Київ, 2013 . – 16 с.  (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 2013)
 4. Шевченко, Анна Сергіївна. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Анна Сергіївна Шевченко . – Київ, 2013 . – 18 с.  (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 2013)

2012 рік

 1. Володченко, Ольга Миколаївна. Технології побудови іміджу України як туристичної країни : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Ольга Миколаївна Володченко . – Київ : Б.в., 2012 . – 19 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 23.04.12)
 2. Гаврилова, Яна Леонідівна. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Яна Леонідівна Гаврилова . – Київ : Б.в., 2012 . – 15 с.  (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 26.12.12).
 3. Гусак, Ольга Петрівна. Зовнішньокомунікаційні стратегії кризового реагування комерційної організації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Ольга Петрівна Гусак . – Київ : Б.в., 2012 . – 16 с.  (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 06.12.12)
 4. Зубарєва, Марія Анатоліївна. Антикризові PR-комунікації в газорозподільній галузі : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Марія Анатоліївна Зубарєва . – Київ : Б.в., 2012 . – 16 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 22.10.12)
 5. Долюк, Вікторія Віталіївна. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Вікторія Віталіївна Долюк . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 14.05.12)
 6. Кость, Світлана Петрівна. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Світлана Петрівна Кость . – Київ : Б.в., 2012 . – 17 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 14.05.12)
 7. Кулик Світлана Анатоліївна Образ України в британських Інтернет-ЗМІ (за матеріалами веб-сайтів газет The Times, The Guardian, The Independent) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Світлана Анатоліївна Кулик. – Київ : Б.в., 2012 . – 17 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 07.06.12)
 8. Павленко Анастасія Володимирівна Футбольний іміджу України: особливості формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Анастасія Володимирівна Павленко. – Київ : Б.в., 2012 . – 19 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 14.11.12)
 9. Цуканова, Ганна Олександрівна. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Ганна Олександрівна Цуканова . – Київ : Б.в., 2012 . – 16 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 23.04.12)
 10. Чувакова, Олександра Олегівна. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Олександра Олегівна Чувакова . – Київ : Б.в., 2012 . – 21 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 24.10.12)

2011 рік

 1. Ковтун, Наталія Олексіївна. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Наталія Олексіївна Ковтун . – Київ : Б.в., 2010 . – 16 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 10.02.11)
 2. Курбан, Олександр Васильович. Диагностика та моделювання PR-процесів : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Олександр Васильович Курбан . – Київ : Б.в., 2011 . – 17 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 01.04.11)
 3. Паливода, Юлія В’ячеславівна. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Юлія В’ячеславівна Паливода . – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 24.10.11)
 4. Пшенична, Тетяна Олександрівна. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв’ю : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Тетяна Олександрівна Пшенична . – Київ : Б.в., 2011 . – 17 с.  (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 11.03.11)
 5. Микитів, Ольга Юріївна. Менеджмент видавничої справи в умовах глобалізації (на прикладі України) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Ольга Юріївна Микитів . – Київ : Б.в., 2010 . – 16 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 08.12.11)

2010 рік

 1. Кириченко, Катерина Володимирівна. “Чорний піар” як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Катерина Володимирівна Кириченко . – Київ : Б.в., 2010 . – 16 с.с (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 24.03.10)
 2. Балинський, Ігор Олексійович. Українські політичні Інтернет-комунікації у світовому контексті : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Ігор Олексійович Балинський . – Київ : Б.в., 2009 . – 16 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 30.09.09)
 3. Бахметьєва, Алла Миколаївна. Особливості комунікативних функцій Паблік Рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Алла Миколаївна Бахметьєва . – Київ : Б.в., 2009 . – 20 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 30.09.09)
 4. Золяк Вікторія Василівна. Функціональні характеристики контентної конвергенції засобів масової комунікації : Дис… канд. наук: 27.00.06 – 2009. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 11.06.09)
 5. Лященко, Анжела Вадимівна. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Анжела Вадимівна Лященко . – Київ : Б.в., 2009 . – 16 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 10.04.09)
 6. Фурманкевич, Наталія Михайлівна. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Наталія Михайлівна Фурманкевич . – Київ : Б.в., 2009 . – 16 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 08.07.09)
 7. Садовник, Олена Олександрівна. Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту (за матеріалами преси та сайтів інформаційної мережі Інтернет) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Олена Олександрівна Садовник . – Київ : Б.в., 2009 . – 20 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 11.06.09)

2008 рік

 1. Бабенко, Вікторія Володимирівна. Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії українського телебачення : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Вікторія Володимирівна Бабенко . – Київ : Б.в., 2008 . – 15 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 24.09.08)
 2. Соловйов, Сергій Григорович.Реклама в галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Сергій Григорович Соловйов . – Київ : Б.в., 2008 . – 19 с. (КНУ ім. Т. Шевченка, дата захисту: 14.11.08)