Науково-методична комісія з журналістики

Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.05 (теорія та історія видавничої справи)

2016 рік

 1. Романюк, Наталя Сергіївна.   Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII – початок ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування” / Романюк Наталя Сергіївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2016. – 17 с. –

2015 рік

 1.  Гусак, Ольвія Олександрівна.   Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування” / Гусак Ольвія Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 18 с. -
 2. Лоза, Галина Іванівна.   Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування” / Лоза Галина Іванівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 18 с. -
 3.  Миколаєнко, Алла Юріївна.   Видавництво “Смолоскип” (1967-2015) в історії української видавничої справи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування” / Миколаєнко Алла Юріївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 20 с. –

2014 рік

 1. Салига, Павло Георгійович. Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової  комунікації  : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 /  Павло Георгійович Салига  . – Київ, 2014 . – 15 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 30.10.14)
 2. Одінцова, Майя Іванівна. Рукописні книги і журнали  Бориса Грінченка: редакційно-видавничий аспект : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Майя Іванівна Одінцова . – Київ, 2014 . – 20 с. (Київський національний університет культури і мистецтв, дата захисту: 25.06.14)
 3. Віщук, Оксана Юріївна.   Робота редактора з авторами-дітьми [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : [спец.] 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування” / Віщук Оксана Юріївна ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2014. – 16 с. -

2013 рік

 1. Вербовий, Руслан Миколайович. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Руслан Миколайович Вербовий . – Київ, 2013 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 29.03.13)
 2. Вернигора, Ніна Миколаївна. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Ніна Миколаївна Вернигора . – Київ, 2013 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 20.09.13)
 3. Кудряшов, Гліб Олексійович. Видавнича діяльність товариств “Просвіта” Лівобережної України (поч. XX ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Гліб Олексійович Кудряшов . – Київ, 2013 . – 18 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 18.07.13)
 4. Листвак, Галина Богданівна. “Книга художника”: проблеми видавничого втілення : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Галина Богданівна Листвак . – Київ, 2013 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 16.09.13)

2012 рік

 1. Дроздова, Альона Василівна. Авторське редагування художнього твору в параметрах соціального простору і соціального часу : творча лабораторія Олеся Гончара : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікації: 27.00.05 / Альона Василівна Дроздова . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 14.02.2013)
 2. Макуха, Марина Василівна. Журнал “Друкарство” як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Марина Василівна Макуха . – Київ : Б.в., 2012 . – 15 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 15.02.12)
 3. Носко, Анастасія Михайлівна. Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця XIX – початку XX століття: епістолярна парадигма : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Анастасія Михайлівна Носко . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 14.02.2013)
 4. Подоляка, Надія Степанівна. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Надія Степанівна Подоляка . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 11.11.11)
 5. Спанатій, Олександр Сергійович. Український самвидав 1960 – 80-х років: сегмент неперіодичних видань : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Олександр Сергійович Спанатій . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 10.04.12)
 6. Фіялка, Світлана Борисівна. Редагування навчальної літератури з культурознавства для вищої школи: автореф. дис … канд. наук із соц. комунікацій / С. Б. Фіялка . – К. : Б.в., 2012 . (Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, дата захисту: 30.05.12)

2011 рік

 1. Андрійчук, Микола Тарасович. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. XIX ст. – початок XX ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Микола Тарасович Андрійчук . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с. (Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, дата захисту: 16.06.11)
 2. Гуманенко, Олександра Олександрівна. Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокультурні та видавничі аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Олександра Олександрівна Гуманенко . – Київ : Б.в., 2011 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту:  24.10.11)
 3. Іванченко, Оксана Володимирівна. Видавництво “Веселка”: особливості становлення, функціонування й розвитку (1934-2010 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Оксана Володимирівна Іванченко . – Київ : Б.в., 2011 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту:  11.11.11)
 4. Ренн, Ольга Михайлівна. Колективне авторство: проблеми видавничого втілення : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Ольга Михайлівна Ренн . – Київ : Б.в., 2011 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 22.04.11)
 5. Решетуха, Тетяна Василівна. Видавнича справа Тернопілля кінця XIX – першої третини XX століття (на матеріалі українськомовних видань) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Тетяна Василівна Решетуха . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 11.03.11)
 6. Фіть, Людмила Володимирівна. Видавництво “Сіяч” в історії української видавничої справи (1917-1920 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Людмила Володимирівна Фіть . – Київ : Б.в., 2011 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 11.11.11)

2010 рік

 1. Думанська, Марія Ігорівна. Організаційно-видавничі та редакторські аспекти діяльності Марії Грінченко : автореф. дис … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.05 / Марія Ігорівна Думанська . – Запоріжжя : Б.в., 2010 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 2.11.10)
 2. Сегол, Радміла Ігорівна. Редагування перекладу текстів англомовних телесеріалів : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій / Радміла Ігорівна Сегол . – Київ : Б.в., 2010 . – 16 с. (Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, дата захисту: 04.02.11)
 3. Плехова, Ірина Дмитрівна. Часопис “Українська книга” (1937-1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини XX століття : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Ірина Дмитрівна Плехова . – Київ : Б.в., 2010 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.03.10)

2009 рік

 1. Дмитрів, Лідія Йосифівна. Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в констекті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід) : автореф.дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.05 / Лідія Йосифівна Дмитрів . – Запоріжжя : Б.в., 2009 . – 19 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 10.07.09)
 2. Кусий, Леся Михайлівна. Михайло Таранько – редактор і видавець українських часописів книжкових серій для дітей і молоді (1919-1939 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Леся Михайлівна Кусий . – Київ : Б.в., 2009 . – 18 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту:  28.04.09)
 3. Кулинич, Мирослава Миронівна. Часопис “Вістник для русинів Австрійської держави” (1850-1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Мирослава Миронівна Кулинич . – Київ : Б.в., 2009 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту:  26.06.09)
 4. Куцевська, Ольга Станіславівна. Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Ольга Станіславівна Куцевська . – Запоріжжя : Б.в., 2009 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 09.02.2010)
 5. Стадницька, Юлія Василівна. Роль галицької дитячої періодики 20-30-х рр. XX ст. у становленні української пізнавальної літератури : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Юлія Василівна Стадницька . – Київ : Б.в., 2009 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту:  07.12.09)
 6. Школик, Ірина Василівна. Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Ірина Василівна Школик . – Київ : Б.в., 2009 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 01.10.09)
 7. Шейхо Каміран. Преса Сирії: структура, особливості функціонування, тематично-жанрові домінанти, порівняльний аспект з українською пресою. : Дис… канд. наук: 27.00.05 – 2009. (Класичний приватний університет, дата захисту: 29.09.09)

2008 рік

 1. Василенко, Михайло Григорович. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Михайло Григорович Василенко . – Київ : Б.в., 2008 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту:  14.11.08)
 2. Гринівський, Тарас Степанович. Часопис “Книгарь” як осередок вивчення видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань (1917-1920 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Тарас Степанович Гринівський . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту:  17.11.08)
 3. Женченко, Марина Іванівна. Видання правничої літератури в Україні: історичний, типолого-тематичний та редакційно-видавничий аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Марина Іванівна Женченко . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту:  14.11.08)
 4. Самотий, Рената Стефанівна. Видавнича діяльність Львівської політехніки: структура, постаті, репертуарна політика (1844-1944) : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.05 / Рената Стефанівна Самотий . – Запоріжжя : Б.в., 2008 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 21.01.08)