Науково-методична комісія з журналістики

Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.04 (теорія та історія журналістики)

2016 рік

 1. Гоцур, Оксана Іванівна.    Сучасна українська преса як чинник формування геополітичної стратегії України (2000-2014 рр.): проблематика, концептуально-змістове навантаження [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Гоцур Оксана Іванівна ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. – Л., 2016. – 20 с. -
 2.   Лавриш, Юліана Степанівна.    Діалогізм у нових медіях України як засіб соціальних комунікацій: релігійний аспект [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Лавриш Юліана Степанівна ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. – Л., 2016. – 20 с. –
 3. Ломоносова, Катерина Сергіївна.   Функціонально-комунікаційна система малих текстових форм у мас-медіа: структура і типологія (на матеріалі пресових та інтернет-видань) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Ломоносова Катерина Сергіївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2016. – 20 с. -
 4.   Михайлюта, Ольга Олександрівна.   Розважальний компонент сучасних українських суспільно-політичних журналів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Михайлюта Ольга Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2016. – 18 с. –
 5. Драган-Іванець, Наталія Василівна  Стратегії ефективного впливу: персвазивні чинники в сучасних журналістських текстах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій наук : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Драган-Іванець Наталія Василівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2016. – 16 с.
 6. Садівничий, Володимир Олексійович.   Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Садівничий Володимир Олексійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2016. – 34 с. -
 7.    Сазонова, Юлія Олександрівна.   Спортивна преса України: особливості становлення та сучасне функціонування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Сазонова Юлія Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2016. – 17 с. –
 8. Чорнодон, Мирослава Іванівна.   Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Чорнодон Мирослава Іванівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2016. – 18 с. –

 2015 

 1.   Блажеєвська, Юлія Миколаївна.     Проблема національного характеру в публіцистиці Ю. Липи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Блажеєвська Юлія Миколаївна ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2015. – 19 с. –
 2. Бикова, Ольга Миколаївна.    Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Бикова Ольга Миколаївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 20 с. –
 3.   Горбик, Роман Олександрович.   Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Горбик Роман Олександрович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 19 с. –
 4.    Дудченко, Людмила Миколаївна.   Ділові видання сучасної України у світовому контексті (типологія та особливості функціонування) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Дудченко Людмила Миколаївна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2015. – 19 с. –
 5. Монич, Лілія Михайлівна.   Жанровий контент літературно-художніх журналів України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Монич Лілія Михайлівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 18 с. -
 6.   Костюк, Юрій Вікторович.   Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Костюк Юрій Вікторович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 18 с. –
 7.  Філоненко, Данило Валерійович.  Науково-популярна періодика в Україні: традиції та інновації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Філоненко Данило Валерійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 15 с. -
 8. Слюсаренко, Марія Іванівна.    Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби “Камо грядеши” [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Слюсаренко Марія Іванівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 19 с.
 9. Деяк-Якобишин, Олена Михайлівна.    Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 17 с. –
 10. Виговська, Наталія Анатоліївна.   Мультимедійність та конвергентність як фактори трансформації регіональних медіа [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Виговська Наталія Анатоліївна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. –
 11. Маркова, Ганна Едуардівна.   “Чоловічий журнал” у контексті гендерної преси (глобальне і національне) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Маркова Ганна Едуардівна ; МОН України, Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Д., 2015. – 20 с. -
 12.    Сулім, Анна Анатоліївна.   Мадіакритика в Україні: функції, тематика, проблематика [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Сулім Анна Анатоліївна ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2015. – 16 с. -
 13.   Шутяк, Лілія Мар’янівна   ”Новий журналізм” у медійному дискурсі України: генеза та жанрово-стилістичні ознаки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Шутяк Лілія Мар’янівна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2015. – 20 с. –   
 14.  Іваницька, Божена Василівна.
 15.     Преса господарських товариств Східної Галичини: становлення, тематичні аспекти, суспільно-політична роль (1918-1939 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Іваницька Божена Василівна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2015. – 20 с. –
 16.   Базака, Роман Вікторович.
 17.     Преса Кіровоградщини (1874-1921 рр.): історико-функціональний аспект, типологічна характеристика [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій наук : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Базака Роман Вікторович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. –
 

2014 рік

 1. Варех, Нонна В’ячеславівна. Формування етнокультурних стереотипів у якісній британській пресі: структурні, функціональні й змістовні особливості : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Нонна В’ячеславівна Варех . – Дніпропетровськ : Б.в., 2014 . – 20 с. (Дніпропетровський нац.ун-т ім. О. Гончара, дата захисту: 2014)
 2. Сидоренко, Оксана Олександрівна. Становлення і розвиток дитячої та учнівської періодики на території України ( кінець XIX – початок XXI століття) : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Оксана Олександрівна Сидоренко . – Дніпропетровськ : Б.в., 2013 . – 18 с. (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, дата захисту: 20.02.14)
 3. Балаклицький, Максим Анатолійович.    Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Балаклицький Максим Анатолійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2014. – 28 с. –
 4. Бурдега, Тетяна Василівна   Преса москвофільського руху в Східній Галичині: ідейно-концептуальнці засади, структура, еволюція (1900-1939) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Бурдега Тетяна Василівна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2014. – 21 с. -
 5. Дзюба, Тетяна Анатоліївна   Публіцистика другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Дзюба Тетяна Анатоліївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2014. – 39 с.
 6. Керц, Ольга Ігорівна    Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Керц Ольга Ігорівна ; МОН, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2014. – 17 с. –
 7.   Ковальова, Тетяна Вікторівна  Розвиток жанру подорожнього нарису в українській журнальній періодиці 20-30-х рр. ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Ковальова Тетяна Вікторівна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2014. – 19 с. -
 8.   Кирич, Ірина Володимирівна  Суспільне радіомовлення: моделі функціонування та шляхи реалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Кирич Ірина Володимирівна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2014. – 16 с. -
 9.   Сипченко, Інна Володимирівна  Преса Сумщини 20-30-х рр. ХХ століття (типологічна характеристика та жанрово-стильові особливості) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Сипченко Інна Володимирівна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2014. – 19 с. –
 10. Соломін, Євген Олександрович  Луганське інформаційне телемовлення: регіональна парадигма [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Соломін Євген Олександрович ; МОН, Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Д., 2014. – 20 с. –
 11. Пасова, Тетяна Олександрівна  Публіцистичний дискурс журналу “Культура” (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Пасова Тетяна Олександрівна ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2014. – 21 с. -
 12. Попіль, Дарина Юріївна  Національна специфіка рецепції постмодернізму в українській та польській пресі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Попіль Дарина Юріївна ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2014. – 20 с. -
 13. Орлова, Наталя Василівна  Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Орлова Наталя Василівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2014. – 16 с. –
 14.   Стєкольщикова, Валентина Андріївна  Образні засоби підвищення ефективності сучасного медіатексту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 24.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Стєкольщикова Валентина Андріївна ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2014. – 19 с. -
 15. Шайда, Наталія Костянтинівна  Формування української національної ідентичності засобами ефірної комунікації (на матеріалах всеукраїнського радіоканалу “Культура” і Львівського обласного радіо – (2003-2011 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Шайда Наталія Костянтинівна ; МОН, Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Д., 2014. – 20 с. –  

2013 рік

 1. Біланчук, Світлана Миколаївна. Інформаційна інтенсифікація як домінанта сучасного телевізійного дискурсу : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Світлана Миколаївна Біланчук . – Запоріжжя, 2013 . – 20 с.  (Класичний приватний університет, дата захисту: 2013)
 2. Білоус, Оксана Михайлівна. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Оксана Михайлівна Білоус . – Київ : Б.в., 2013 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 21.06.13).
 3. Вернигора, Світлана Миколаївна. Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Світлана Миколаївна Вернигора . – Київ, 2013 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 2013).
 4. Герасимчук, Надія Григорівна. Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини XIX – початку XX ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Надія Григорівна Герасимчук . – Київ, 2013 . – 19 с.  (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 20.09.13).
 5. Гиріна, Тетяна Сергіївна. Дитяче радіомовлення в Україні: структурно-функціональний та творчий дискурс : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Тетяна Сергіївна Гиріна . – Запоріжжя, 2013 . – 20 с.  (Класичний приватний університет, дата захисту: 05.09.13)
 6. Драчова, Олександра Павлівна. Семіотика кіно у сучасній українській екранній публіцистиці : автореф. дис… канд. наук.із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Олександра Павлівна Драчова . – Запоріжжя : Б.в., 2013 . – 20 с.  (Класичний приватний університет, дата захисту: 2013)
 7. Кияшко, Юлія Павлівна. Комунікаційні аспекти організації відеоряду в сучасному інформаційному телемовленні : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Юлія Павлівна Кияшко . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с. (Класичний приватний університет ,  дата захисту: 14.02.13)
 8. Кличко, Світлана Миколаївна.Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954-2004 рр.) : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій : 27.00.04 / Світлана Миколаївна Кличко . – Київ, 2013 . – 17 с.  (КНУ ім. Тараса Шевченка , дата захисту: 22.03.13).
 9. Козиряцька, Світлана Анатоліївна. Мережеві християнські видання в медіапросторі України: структурно-функціональні та типологічні особливості : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Світлана Анатоліївна Козиряцька . – Запоріжжя, 2013 . – 20 с.  (Класичний приватний університет, дата захисту: 2013)
 10. Полякова, Анастасія Ігорівна. Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків “Кореспондент”, “Український тиждень”, “Фокус”, “Главред”) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Анастасія Ігорівна Полякова . – Київ, 2013 . – 18 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 2013)
 11. Саліх, Хіва Тахір. Інформаційна та композиційно-графічна модель щоденних періодичних видань Швеції (на прикладі газети “Афтонбладет”) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Хіва Тахір Саліх . – Київ, 2013 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 09.04.13)
 12. Хаджі, Мухаммад Хідер Мавлуд. Преса України та Іракського Курдистану в перехідний період становлення демократії : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікації: 27.00.04 / Мухаммад Хідер Мавлуд Хаджі . – Запоріжжя, 2013 . – 18 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 2013)
 13. Хотюн, Людмила Валентинівна. Типологічні особливості “часопису новин” на сучасному етапі (світовий досвід та українські реалії) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Людмила Валентинівна Хотюн . – Запоріжжя, 2013 . – 16 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 2013)
 14. Цвєтаєва, Олена Вікторівна. Сучасна колумністика як складова персонального журналізму в українській та американській пресі : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Олена Вікторівна Цвєтаєва . – Запоріжжя, 2013 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 20.09.13)
 15. Шевченко, Олександр Віталійович. Естетико-інформаційні системи медіакомунікацій : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Олександр Віталійович Шевченко . – Запоріжжя, 2013 . – 20 с.  (Класичний приватний університет, дата захисту: 2013)

2012 рік

 1. Белькова, Світлана Вікторівна. Жанр сучасного нарису : інваріант і модифікації (на матеріалі українських газетних видань початку XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Світлана Вікторівна Белькова . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 14.06.12).
 2. Бессараб, Анастасія Олександрівна. Періодичні наукові фахові видання у сфері сучасної наукової комунікації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Анастасія Олександрівна Бессараб . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 14.06.12)
 3. Борець, Андрій Анатолійович. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації / Андрій Анатолійович Борець; В.о. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики.– К. : Б/в, 2012.– 18 с. ( КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.10.12)
 4. Вільчинський, Олександр Казимирович. Преса Тернопільщини 1985-1991 років : структурно-змістовий аспект : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Олександр Казимирович Вільчинський . – Київ : Б.в., 2012 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка , дата захисту: 24.10.12)
 5.  Звелідовська, Леся Ігорівна. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав’єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Леся Ігорівна Звелідовська . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка , дата захисту: 07.06.12).
 6. Землякова, Тетяна Анатоліївна. Гендерний складник соціальних комунікацій : структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008-2012 роки) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Тетяна Анатоліївна Землякова . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 28.12.12)
 7. Ковпак, Вікторія Анатоліївна. Політична публіцистика в періодичних та серіальних виданнях української еміграції в Канаді (до 1945 року) : національно-патріотичні аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Вікторія Анатоліївна Ковпак . – Харків : Б.в., 2012 . – 20 с.  (Класичний приватний університет,  дата захисту: 14.06.12)
 8. Колісник, Олена Миколаївна. Структура і типологічна характеристика новітніх медіа Великої Британії (на прикладі інтернет-газет Англії) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Олена Миколаївна Колісник . – Київ : Б.в., 2012 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 15.02.12)
 9.  Лисенко, Леся Іванівна. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства: автореф. дис … канд. наук із соц. комунікацій / Л. І. Лисенко . – К. : Б.в., 2012 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 10.04.12).
 10. Любченко, Юлія Валеріївна. Виражальні засоби радіожурналістики: прагматичний і когнітивний аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Юлія Валеріївна Любченко . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с.  (Класичний приватний університет, дата захисту: 27.06.12)
 11. Романюк, Роксолана Мирославівна. Публіцистична й редакторська діяльність Осипа Маковея : суспільні та фахові виклики : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Роксолана Мирославівна Романюк . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с. ( Класичний приватний університет, дата захисту: 14.06.12).
 12. Середа Оксана Зенонівна Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний та проблемно-типологічний аспекти: автореф. дис … канд. наук із соц. комунікацій / О. З. Середа . – К. : Б.в., 2012. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 21.05.12).
 13.  Синичич, Галина Володимирівна. Публіцистика Івана Франка 90-х років XIX – початку XX століття : ідейно-концептуальні засади та тематично-змістові моделі : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій : 27.00.04 / Галина Володимирівна Синичич . – Харків : Б.в., 2012 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 13.07.12).
 14. Тимошик-Сударикова, Аліна Миколаївна. Редакційна політика паризького журналу “Тризуб” (1925-1940 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Аліна Миколаївна Тимошик-Сударикова . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка,  дата захисту: 22.05.12).
 15. Титаренко, Марія Олексіївна. Світоглядна публіцистика : семантика, аксіологія, антропомоделі : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Марія Олексіївна Титаренко . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с. (Класичний приватний університет , дата захисту: 13.07.12).

2011 рік

 1. Антонова, Ольга Вадимівна. Національно-світоглядна публіцистика Миколи Жулинського як інтеграція жанрово-тематичних домінант : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Ольга Вадимівна Антонова . – Запоріжжя : Б.в., 2011 . – 16 с. ( Класичний приватний університет ,  дата захисту: 16.03.11)
 2. Денисюк, Наталія Степанівна. Преса в системі польського опозиційного руху “Солідарність” (1980-1989 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Наталія Степанівна Денисюк . – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с.  (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 11.03.11)
 3. Євтушенко, Людмила Володимирівна. Німецька преса повоєнних років та її роль у соціально-культурному становленні демократичної держави : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Людмила Володимирівна Євтушенко . – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с. (Київський національний університет імені Тарса Шевченка , дата захисту: 21.06.11)
 4. Кічура Л. В. Публіцистика М. Голубця в контексті суспільно-політичних подій 20 – 30-х рр. XX ст. : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Л. В. Кічура; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 16 c. (Класичний приватний університет,  дата захисту: 16.03.11).
 5. Корчагіна, Оксана Володимирівна . Преса Ворошиловградської області 1938-1956 рр. : історико-типологічні та структурно-функціональні аспекти  : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Оксана Володимирівна  Корчагіна. – Запоріжжя : Б.в., 2011 . – 17 с. (Класичний приватний університет ,  дата захисту 06.07.11)
 6. Миронюк, Дмитро Іванович. Симон Петлюра як редактор журналу “Украинская жизнь” (1912-1917 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Дмитро Іванович Миронюк . – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка,  дата захисту: 11.03.11)
 7. Привалова, Світлана Федорівна. Журнали “Українська хата” (Київ, 1909-1914) та “Нова Україна” (Прага, 1922-1928) як головні репрезентанти ідейного наповнення та особливостей публіцистики Микити Шаповала : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Світлана Федорівна Привалова . – Київ : Б.в., 2011 . – 17 с. ( КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.10.11)
 8. Стеблина, Наталія Олександрівна. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О. Забужко, Т. Прохаська, Ю. Андруховича : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Наталія Олександрівна Стеблина . – 2011 . – 18 с. (Київський національний університет імені Тарса Шевченка , дата захисту: 27.04.11)

2010 рік

 1. Біловол, Юлія Євгеніївна. Мотиви державотворення в письменницькій публіцистиці кін. XX – поч. XXI ст.: еволюція, поетика, прагматика : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Юлія Євгеніївна Біловол . – Запоріжжя : Б.в., 2010 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 25.05.10)
 2. Блавацький, Сергій Романович. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі” THE TIMES”, “THE GUARDIAN”,”THE INDEPENDENT”) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Сергій Романович Блавацький . – Київ : Б.в., 2009 . – 17 с. ( КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 19.02.10)
 3. Дяченко, Ірина Миколаївна. Типологічна парадигма гендерно маркованих журналів в Україні кінця XX – початок XXI ст. : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Ірина Миколаївна Дяченко . – Запоріжжя : Б.в., 2012 . – 20 с. (Класичний приватний університет ,   дата захисту: 14.06.10)
 4. Дяченко, Марія Дмитрівна. Преса запорізького регіону другої половини XX ст. – початку XXI ст.: типологія, характеристика, жанрові домінанти : автореф. дис … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Марія Дмитрівна Дяченко . – Запоріжжя : Б.в., 2010 . – 20 с. ( Класичний приватний університет, дата захисту: 22.06.10).
 5. Колесніченко, Уляна Орестівна. Домінантні мотиви у християнських дитячих журналах сучасної України : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Уляна Орестівна Колесніченко . – Київ : Б.в., 2009 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка,  дата захисту: 12.01.10)
 6. Свалова, Марина Ігорівна. Публіцистика Б.Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Марина Ігорівна Свалова . – Київ : Б.в., 2009 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка,  , дата захисту: 19.02.10)
 7. Сенкевич, Геннадій Анатолійович. Міська газета: творчо-соціальна парадигма функціонування : автореф. дис … канд. наук. із соціальних комунікацій / Геннадій Анатолійович Сенкевич . – Запоріжжя : Б.в., 2010.- 11с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 22.06.10)
 8. Руденко, Ліна Сергіївна. Українська журнальна публіцистика в парадигмі постмодернізму (80-ті рр. XX ст. – перше десятиліття XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Ліна Сергіївна Руденко . – Запоріжжя : Б.в., 2010 . – 16 с. (Класичний приватний університет,  дата захисту: 25.05.10)
 9. Ульянова, Катерина Миколаївна. Преса Луганщини 1917-1938 рр.:становлення та основні тенденції розвитку : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Катерина Миколаївна Ульянова . – Запоріжжя : Б.в., 2009 . – 20 с. (Класичний приватний університет,  , дата захисту: 09.02.10).
 10. Чабаненко, Мирослава Вікторівна. Інтернет-видання України: становлення та особливості розвитку : автореф. дис … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Мирослава Вікторівна Чабаненко . – Запоріжжя : Б.в., 2010 . – 20 с. ( Класичний приватний університет,  дата захисту: 22.06.10)
 11. Шебеліст, Сергій Вікторович. Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.04 / Сергій Вікторович Шебеліст . – Київ : Б.в., 2009 . – 18 с. ( КНУ ім. Тараса Шевченка,  дата захисту: 12.01.10).

2009 рік

 1. Варич, Марина Валеріївна. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Марина Валеріївна Варич . – Київ : Б.в., 2009 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 28.04.09)
 2. Джаралла, Аббас Юсеф. Інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці та його еволюція (1991-2004 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Аббас Юсеф Джаралла . – Запоріжжя : Б.в., 2008 . – 16 с. (Класичний приватний університет,  дата захисту:  13.02.09)
 3. Георгієвська, Вікторія Володимирівна. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України XIX – початку XX століть : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Вікторія Володимирівна Георгієвська . – Київ : Б.в., 2009 . – 18 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 07.12.09)
 4. Голік, Оксана Василівна. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Оксана Василівна Голік . – Київ : Б.в., 2009 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 15.10.09)
 5. Гопко, Ганна Миколаївна. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Ганна Миколаївна Гопко . – Київ : Б.в., 2009 . – 15 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 11.06.09)
 6. Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. дис… канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Іващук Антоніна Анатоліївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2009. – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 23.11.09)
 7. Моісеєва, Тетяна Олександрівна. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Тетяна Олександрівна Моісеєва . – Київ : Б.в., 2009 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 28.04.09)
 8. Почапська, Оксана Іванівна. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Оксана Іванівна Почапська . – Київ : Б.в., 2009 . – 15 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка,  дата захисту: 28.04.09)
 9. Садівничий, Володимир Олексійович. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60-80-х років XX століття : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Володимир Олексійович Садівничий . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 10.02.09)
 10. Скленар, Ігор Михайлович. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Ігор Михайлович Скленар . – Київ : Б.в., 2008 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 10.02.09)
 11. Стадник, Вадим Володимирович. Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905-1920 рр.: особливості творення і тематичні аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Вадим Володимирович Стадник . – Київ : Б.в., 2009 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка , дата захисту: 26.06.09)
 12. Сухомлин, Ольга Юріївна. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства : автореф.дис … канд.наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Ольга Юріївна Сухомлин . – Київ : Б.в., 2009 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 19.11.09)
 13. Тимчишин, Олександра Іванівна. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Олександра Іванівна Тимчишин . – Київ : Б.в., 2009 . – 19 с.
 14. Шоріна, Алла Юріївна. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Алла Юріївна Шоріна . – Київ : Б.в., 2008 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 10.02.09)

2008 рік

 1. Волобуєва, Анастасія Михайлівна. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Анастасія Михайлівна Волобуєва . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.09.08)
 2. Гаврилюк, Інна Леонідівна. Образні мікросистеми в журналістському тексті: специфіка функціонування : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Інна Леонідівна Гаврилюк . – Запоріжжя : Б.в., 2008 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 21.10.08)
 3. Гандзюк, Віталій Олександрович. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Віталій Олександрович Гандзюк . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.12.08)
 4. Глушкова, Тетяна Вікторівна. Ідіостиль газетного видання : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Тетяна Вікторівна Глушкова . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.09.08)
 5. Гринівський Тарас Степанович Часопис Книгарь як осередок вивчення видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань (1917-1920 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Тарас Степанович  Гринівський. – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 14.11.08)
 6. Дзвінчук, Оксана Миколаївна. Часопис “Український Голос” (Вінніпег, Канада, 1920-1981 рр.): проблемно-тематичний та організаційний аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Оксана Миколаївна Дзвінчук . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 14.11.08)
 7. Желіховська, Наталія Степанівна. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років XX століття (на матеріалах журналів “Київ” і “Вітчизна)” : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Наталія Степанівна Желіховська . – Київ : Б.в., 2008 . – 18 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 14.11.08)
 8. Кушнір, Оксана Василівна. Журнал “Дукля” (Словаччина, 1953-2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Оксана Василівна Кушнір. – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. ( КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 14.11.08).
 9. Левкова, Оксана Вікторівна. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Оксана Вікторівна Левкова . – Київ : Б.в., 2008 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.12.08)
 10. Левчук, Марія Андріївна. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1867-2006 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соуіальних комунікацій: 27.00.04 / Марія Андріївна Левчук . – Київ : Б.в., 2008 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.09.08)
 11. Масімова, Лариса Гагіківна. Концепція людини та світу в публіцистичній і художній творчості Умберто Еко : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Лариса Гагіківна Масімова . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, ата захисту дисертації: 24.09.08)
 12. Носова, Богдана Миколаївна. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Богдана Миколаївна Носова . – Київ : Б.в., 2008 . – 18 с. ( КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 14.11.08)
 13. Солодка, Людмила Іванівна. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Людмила Іванівна Солодка . – Київ : Б.в., 2008 . – 18 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 14.11.08)
 14. Шейхо, Каміран. Преса Сирії: структура, особливості функціонування, тематично-жанрові домінанти, порівняльний аспект з українською пресою : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Каміран Шейхо . – Запоріжжя : Б.в., 2008 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 22.12.08)