Науково-методична комісія з журналістики

Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.01 (теорія та історія соціальних комунікацій)

 

2016 рік

 1.     Юрченко, Тетяна Юріївна.     Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Юрченко Тетяна Юріївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 15 с. -

2015 рік

 1. Сащук, Тетяна Іванівна. Висвітлення соціальної проблематики      загальнонаціональних друкованих мас-медіа комунікації  : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Тетяна Іванівна Сащук . Київ, 2015. – 16 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 03.03.2015)
 2. Іллюк, Надія Олексіївна. Медіаосвіта юних журналістів україни в системі соціальних комунікацій (на прикладі Кивїського інформаційно-товрчого агентства “ЮН-ПРЕС”) : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Надія Олексіївна Іллюк . Київ, 2015. – 17 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 04.03.2015)
 3. Ситник, Олексій Валерійович. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Олексій Валерійович Ситник . Київ, 2015. – 16 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 05.03.2015)
 4. Гаркуша, Інеса Вікторівна.    Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій” / Гаркуша Інеса Вікторівна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2015. – 20 с. -
 5.   Баранецька, Анна Дмитрівна. Роль соціокультурних чинників у сприйманні емоційно-експресивної структури газетних текстів (на матеріалі інтерв’ю) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій наук : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Баранецька Анна Дмитрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 20 с. -
 6.    Ворона, Андрій Геннадійович.    Візуальні концепти невербальної комунікації українського журналу (на прикладі культурно-освітніх журналів 1991-2013 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Ворона Андрій Геннадійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 17 с. –
 7.   Козир, Юлія Анатоліївна.     Соціокультурні смисли концептуальної моделі Україна-Росія в масмедійному контенті [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соціальних досліджень” / Козир Юлія Анатоліївна ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Д., 2015. – 19 с. -
 8. Квасниця, Ольга Юріївна   Соціально-комунікаційні концепти елітотворення: глобальний та національний контексти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Квасниця Ольга Юріївна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. –
 9.  Рогова, Тетяна Арнольдівна   Іміджеві характеристики ведучих інформаційно-розважальних телепрограм України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Рогова Тетяна Арнольдівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 16 с. –
 10. Кіндра, Світлана Олегівна   Структурно-функціональна та типологічна специфіка вітчизняної радіопромоції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Кіндра Світлана Олегівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 16 с. -
 11. Євтушенко, Олена Миколаївна   Образ героя в сучасному медіатексті: функціонально-типологічний аналіз [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Євтушенко Олена Миколаївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015. – 16 с. –

2014 рік

 1. Кондрико, Анастасія Андріївна. Інформаційна система соціокодів у сучасному наративному медіадискурсі : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Анастасія Андріївна Кондрико . – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,  дата захисту: 22.12.14)
 2. Самуляк, Оксана Володимирівна. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості  перспективи розвитку : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 /  Оксана Володимирівна Самуляк . – Київ, 2014. – 18 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 25.12.2014)
 3. Cеменюк, Гліб Сергійович. Медіавіруси як складник  контенту українських мережевих видань : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 /  Гліб Сергійович Семенюк . – Київ, 2014. – 15 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 25.11.2014)
 4. Карпиленко, Валерія Андріївна. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Валерія Андріївна Карпиленко . – Київ, 2014. – 15 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 30.09.2014)
 5. Ятчук, Ольга Михайлівна. Соціально-комунікаційні моделі та технології  інтерактивного телебачення : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Ольга Михайлівна Ятчук . – Київ, 2014. – 15 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 15.09.2014)
 6. Полісученко, Анна Юріївна. Інтерактивність у  телевізійному мовленні України: теорія і практика телебачення : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Анна Юріївна Полісученко . Київ, 2014. – 16 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 25.06.2014)
 7. Плещенко, Кирило Володимирович. Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування телебачення : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Кирило Володимирович Пдещенко . Київ, 2014. – 16 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 04.06.2014)
 8. Морозова, Олена Олександрівна.  Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації  : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Олена Олександрівна Морозова . Київ, 2014. – 17 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 27.03.2014)

2013 рік

 1. Гаврилець, Юрій Дмитрович. Короткотривалі медіаефекти в молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Юрій Дмитрович Гаврилець . – Київ : Б.в., 2013 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 01.04.13)
 2. Гридчина, Вікторія Віталіївна. Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Вікторія Віталіївна Гридчина . – Київ, 2013 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 08.04.13)
 3. Гузенко, Тетяна Андріївна. Інформаційні ресурси місцевого самоврядування як інструмент формування екологічної свідомості : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Тетяна Андріївна Гузенко . – Запоріжжя, 2013 . – 20 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 05.09.13)
 4. Корольова, Олена Володимирівна. Спортивні журнали незалежної України : сучасний стан, тенденції розвитку : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Олена Володимирівна Корольова . – Київ : Б.в., 2013 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 17.06.13)
 5. Литвиненко, Володимир Вікторович. Стратегії збереження смислової компоненти журналістського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Володимир Вікторович Литвиненко . – Київ, 2013 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 05.09.13)
 6. Мироненко, Владлена Вячеславівна. Організаційні комунікації як поліпарадигмальний феномен : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Владлена Вячеславівна Мироненко . – Дніпропетровськ : Б.в., 2013 . – 19 с. (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, дата захисту: 10.01.14)
 7. Нестеряк, Юлія Миколаївна. Трансформація комунікаційного середовища у контексті сучасної медіаполітики України : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Юлія Миколаївна Нестеряк . – Київ, 2013 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 05.09.13)
 8. Пічугіна, Юлія Олександрівна. Трансформація цензури в умовах розвитку системи соціальних комунікацій : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Юлія Олександрівна Пічугіна . – Харків : Б.в., 2013 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 18.07.13)
 9. Рудницька, Ганна Валеріївна. Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріалах італійської преси : авореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Ганна Валеріївна Рудницька . – Київ, 2013 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 15.04.13)
 10. Тишевська-Шапошник, Ольга Володимирівна. Комунікативні стратегії розвитку туристичної діяльності в регіоні : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Ольга Володимирівна Тишевська-Шапошник . – Харків, 2013 . – 19 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 20.09.13)
 11. Шендеровський, Костянтин Сергійович. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Костянтин Сергійович Шендеровський . – Київ, 2013 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 05.09.13)

2012 рік

 1. Галаджун, Зоряна Володимирівна. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відповідальності мас-медіа : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Зоряна Володимирівна Галаджун . – Київ : Б.в., 2011 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 31.01.12
 2. Мирошкіна, Наталя Вікторівна. Українська естетика як феномен соціальних комунікацій : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Наталя Вікторівна Мирошкіна . – Київ : Б.в., 2012 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 26.12.12)
 3. Федоришин, Євген Петрович. Журналістська об’єктивність при відтворенні реальності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Америки : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Євген Петрович Федоришин . – Київ : Б.в., 2012 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.04.12)
 4. Швидка, Олена Борисівна. Коммуникационная среда: становление и развитие в период информационного общества : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Олена Борисівна Швидка . – Харків : Б.в., 2012 . – 19 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 08.11.12)

2011 рік

 1. Досенко, Анжеліка Костянтинівна. Медійність і психолінгвістична характеристика моделі блогів людей, які живуть із ВІЛ/СНІД : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Анжеліка Костянтинівна Досенко . – Запоріжжя : Б.в., 2011 . – 16 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 06.07.11)
 2. Кошак, Олександр Михайлович. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Олександр Михайлович Кошак . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 27.04.11)
 3. Сіріньок-Долгарьова, Катерина Григорівна. Глобалізація світового новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Катерина Григорівна Сіріньок-Долгарьова . – Київ : Б.в., 2011 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.10.11)
 4. Ярошенко, Леся Анатоліївна. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Леся Анатоліївна Ярошенко . – Київ : Б.в., 2011 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 22.04.11)

2010 рік

 1. Куранова, Світлана Іванівна. Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку XXI ст. : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Світлана Іванівна Куранова . – Київ : Б.в., 2010 . – 15 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.03.10)
 2. Павленко, Людмила Григорівна. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Людмила Григорівна Павленко . – Київ : Б.в., 2010 . – 18 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 15.02.11)
 3. Синоруб, Галина Петрівна. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Галина Петрівна Синоруб . – Київ : Б.в., 2009 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.01.10)

2009 рік

 1. Артамонова, Інеса Михайлівна. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Інеса Михайлівна Артамонова . – Київ : Б.в., 2009 . – 31 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.11.09)
 2. Давидченко, Тетяна Станіславівна. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Тетяна Станіславівна Давидченко . – Київ : Б.в., 2008 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 10.02.09)
 3. Захарченко, Артем Петрович. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Артем Петрович Захарченко . – Київ : Б.в., 2008 . – 13 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 26.06.09)
 4. Золяк, Вікторія Василівна. Функціональні характеристики контентної конвергенції засобів масової комунікації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Вікторія Василівна Золяк . – Київ : Б.в., 2009 . – 16 с. (МЕГУ ім. Дем’янчука, дата захисту: 2009)
 5. Лебедєва-Гулей, Олена Зіновіївна. Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Олена Зіновіївна Лебедєва-Гулей . – Київ : Б.в., 2009 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 29.10.09)
 6. Матюшина, Анастасія Володимирівна. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний дискурс : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Анастасія Володимирівна Матюшина . – Київ : Б.в., 2009 . – 15 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.06.09)
 7. Перехейда, Валентин Вікторович. Тижневик “Освіта” як чинник християнського виховання молоді: соціально-комунікаційний аспект (1992-2005 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Валентин Вікторович Перехейда . – Київ : Б.в., 2009 . – 21 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 26.06.09)
 8. Хомінський, Сергій Йосипович. Взаємозв’язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Сергій Йосипович Хомінський . – Київ : Б.в., 2009 . – 17 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 26.06.09)
 9. Черемних, Інна Володимирівна. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Інна Володимирівна Черемних . – Київ : Б.в., 2009 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 30.09.09)
 10. Ширченко, Ярослава Іванівна. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Ярослава Іванівна Ширченко . – Київ : Б.в., 2008 . – 16 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 10.02.09)

2008 рік

 1. Белецька, Алевтина Володимирівна. Лексична сугестія публіцистики друкованих ЗМІ України дискурсу політичного протистояння 2004-2006 рр. : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Алевтина Володимирівна Белецька . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 24.09.08)
 2. Бондаренко, Таміла Олексіївна. Екологічна етика журналу “The Ecologist” у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.01 / Таміла Олексіївна Бондаренко . – Харків : Б.в., 2008 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 17.11.08)
 3. Чекалюк, Вероніка Василівна. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Вероніка Василівна Чекалюк . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 03.12.08)