Науково-методична комісія з журналістики

Докторські дисертації зі спеціальності 27.00.01 (теорія та історія соціальних комунікацій)

2015 рік

 1. Крайнікова, Тетяна Степанівна. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізм формування  : автореф. дис… д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Тетяна Степанівна Крайнікова . Київ, 2015. – 28 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 05.03.2015)
 2. Мітчук, Ольга Андріївна.  Феномен ліберального контенту в соціальних комунікаціях [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій наук : [спец.] 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Мітчук Ольга Андріївна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 36 с. –

2014 рік

 1. Березенко, Віта Віталіївна. Наукове осмислення феномену PR як соціальнокомунікаційної діяльності в Україні : автореф. дис… д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Віта Віталіївна Березенко . – Київ : Б.в., 2014 . – 32 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 02.04.14.)
 2. Шевченко, Вікторія Едуардівна. Концепція візуалізації  журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій  : автореф. дис… д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Вікторія Едуардівна Шевченко . Київ, 2014. – 32 ст. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 23.03.2014)

2013 рік

 1. Біличенко, Ольга Леонідівна. Художня література в соціально-комунікаційній структурі суспільства : автореф. дис… д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Ольга Леонідівна Біличенко . – Запоріжжя : Б.в., 2013 . – 40 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 05.08.13)
 2. Грицюта, Наталія Миколаївна. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Наталія Миколаївна Грицюта . – Київ, 2013 . – 36 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 08.04.13)
 3. Мантуло, Наталія Борисівна. PR-текст у сучасному соціально-комунікативному просторі : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Наталія Борисівна Мантуло . – Запоріжжя : Б.в., 2013 . – 40 с. (Класичний приватний університет, дата захисту: 04.10.13)
 4. Огар, Емілія Ігорівна. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Емілія Ігорівна Огар . – Київ, 2013 . – 32 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 20.08.13)
 5. Паримський, Ігор Святославович. Національна преса – суспільна домінанта інформаційного простору демократичної держави : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Ігор Святославович Паримський . – Київ, 2013 . – 32 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 10.09.13)
 6. Хоменко, Ілля Андрійович. Художнє радіомовлення у системі соціальних комунікацій : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Ілля Андрійович Хоменко . – Київ, 2013 . – 40 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 20.08.13)

2012 рік

 1. Городенко, Леся Михайлівна. Мережева комунікація: теорії, моделі, технології : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Леся Михайлівна Городенко . – Київ : Б.в., 2012 . – 31 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 05.06.12)
 2. Гоян, Віта Володимирівна. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Віта Володимирівна Гоян . – Київ : Б.в., 2012 . – 36 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 14.05.12)
 3. Зражевська, Ніна Іванівна. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Ніна Іванівна Зражевська . – Київ, 2012 . – 32 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 22.10.12)
 4. Чекмишев, Олександр Вікторович. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Олександр Вікторович Чекмишев . – Київ : Б.в., 2012 . – 35 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.04.12)

2011 рік

 1. Демченко, Сергій Володимирович. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Сергій Володимирович Демченко . – Київ : Б.в., 2011 . – 34 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 11.11.11)

2010 рік

 1. Бутиріна, Марія Валеріївна. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Марія Валеріївна Бутиріна . – Київ : Б.в., 2009 . – 30 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 27.01.10)
 2. Іванова, Олена Андріївна. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку XXI століття : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Олена Андріївна Іванова . – Київ : Б.в., 2010 . – 31 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 04.02.11)
 3. Кузнєцова, Тетяна Василівна. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Тетяна Василівна Кузнєцова . – Київ : Б.в., 2010 . – 31 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 13.12.10)
 4. Тріщук, Ольга Володимирівна. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 / Ольга Володимирівна Тріщук . – Київ : Б.в., 2009 . – 32 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту: 12.01.10)
 

2009

 1. Артамонова Інеса Михайлівна. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики [Текст] : автореф. дис… д-ра наук із соц. комунікацій / Артамонова Інеса Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – К., 2009. – 31 с.