Захищені теми докторських робіт

Дисертації зі спеціальності 27.00.01 (теорія та історія соціальних комунікацій)

Дисертації зі спеціальності 27.00.02 (документознавство, архівознавство)

Дисертації зі спеціальності 27.00.03 (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)

Дисертації зі спеціальності 27.00.04 (теорія та історія журналістики)

Дисертації зі спеціальності 27.00.05 (теорія та історія видавничої справи)

Дисертації зі спеціальності 27.00.06 (прикладні соціально-комунікаційні технології)