Паспорти спеціальностей

27.00.01 – Теорія та історія соціальних комунікацій

27.00.02 – Документознавство. Архівознавство

27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

27.00.04 – Теорія та історія журналістики

27.00.05 – Теорія та історія видавничої справи та редагування

27.00.06 – Прикладні соціально-комунікаційні технології

27.00.07 – Соціальна інформатика