Науково-методична комісія з журналістики

Опис діяльності спеціалізованих вчених рад

       

Спеціалізована вчена рада Д.26.001.34 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

27.00.01 – Теорія та історія соціальних комунікацій

27.00.06 – Прикладні соціально-комунікаційні технології

27.00.07 – Соціальна інформатика Голова спецради – доктор філологічних наук, професор В. Ф. Іванов, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчений секретар –  кандидат філологічних наук, доцент В. М. Корнєєв, заступник директора з наукової роботи Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.33 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

27.00.04 – Теорія та історія журналістики

27.00.05 – Теорія та історія видавничої справи та редагування

Голова спецради – доктор філологічних наук, професор О. Я. Гоян, завідувач кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчений секретар – кандидат наук із соціальних комунікацій Б. М. Носова, асистент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка..  

 

Спеціалізована вчена рада Д 17.127.05 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

27.00.01 – Теорія та історія соціальних комунікацій

27.00.04 – Теорія та історія журналістики

27.00.05 – Теорія та історія видавничої справи та редагування

Голова спецради – доктор філологінчих наук, доцент О. В. Богуславський, директор Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету.

Вчений секретар спецради –  кандидат філологічних наук, доцент Л. Г. Пономаренко, завідувач кафедри Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету.