Науково-методична комісія з журналістики

Посібники

Видання: монографії, посібники, підручники

 1. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навчальний посібник / В. М. Манакін. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 288 с. manakin-posibnyk
 2. Ботнер Ю. О. Журналістська майстерність : навчальний посібник / Ю. О. Ботнер. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 232 с. Ботнер Ю.О
 3. Мірошниченко П. В. Аудиторія аудіовізуальних ЗМІ : навчальний посібник / П. В. Мірошниченко. – Запоріжжя, 2012. miroshnychenko-posibnyk
 4. Чабаненко М. В. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ : навчальний посібник / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 120 с. chabanenko-posibnyk
 5. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації : навчальний посібник / Карпенко Віталій.–– К. : Нора-прінт, 2002. – 348 стор.
 6. Карпенко, Віталій. Преса і незалежність України. Практика медіа-політики 1988-1998 рр. : навчальний посібник / Віталій Карпенко – К. : Нора-прінт, 2003. – 356 с.
 7. Карпенко В. Журналістика: Вступ до фах : навчальний посібник / Віталій Карпенко – К.: Університет «Україна», 2011. – 195 с.
 8. Карпенко В. Як писати і захищати маґітерку із журналістики / навчальний посібник-порадник / Віталій Карпенко – К. : Університет «Україна», 2012. – 106 с.
 9. Сушкова О. М. Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості : навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 144 с. + Гриф МОН
 10. Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики : навчальний посібник / І. Р. Жиленко. – Суми : СумДУ, 2010. – 285 с. + Гриф МОН
 11. Тімофєєв А.В. Зображальна журналістика: теоретико-практичні аспекти: навчальний посібник / Андрій Валерійович Тімофєєв. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 132 с.
 12. Насмінчук І.А. Текстознавство: навчально-методичний посібник / Ірина Анатоліївна Насмінчук. – Кам’яне’ць-Подільський : ПП Буйницький, 2012. – 138 с.
 13. Почапська О. І. Журналістські практики та методичні рекомендації до їх проходження : навчально-методичний посібник / О. І. Почапська, М. С. Васьків. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 48 с.
 14. Кулініч О. О. Мова на телебаченн і: навч.-метод. посіб. для орг. самостійної роботи й підготов. до модульної роботи студ. спец. „Кіно-, телемистецтво”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009 – С. 132
 15. Довженко О. В. Основи наукових досліджень у галузі масової комунікації: навч. посіб. для спец. 6.030201 „Журналістика”, 6.030302 „Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа-галузі)”, 6.030203 „Видавнича справа та редагування”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009 – С. 122.
 16. Кулініч О. О. Радіожурналістика : навч.-метод. посіб. для орг. самостійної роботи й підготов. до модульної роботи студ. спец. „Журналістика” / О. О. Кулініч, О. В Антонова. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 238.
 17. Кравченко О. Л. Типологія видань : навчально –методичний посібник / О. Л. Кравченко – Луганськ : Альма-матер, 2008. – С. 119.
 18. Яблоновська Н.В Кримська журналістика: етнічні аспекти: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Н. В. Кримська – Сімферополь, 2008. – 289 с. – Українською мовою. – Гриф МОН України (лист № 1.4/18-Г-605 від 07.03.2008 р.).
 19. Логвин Г. П. Романтические стилевые течения в русской прозе 30-х родов ХХ века : навчальний посібник – Николаев: Изд-ль Прокопчук Т. Ю., 2011. – 112 с.
 20. Українська мова в ЗМІ. Навчальний посібник: ДонНУ, Д. 2011.
 21. Культура спілкування у журналістській практиці: навчально-методичний посібник / укладачі: Н. Бабич, О. Жук. – Чернівці: Букрек, 2012. – 160 с.
 22. Миронюк Д .І. Концепція друкованого видання (кредитно-модульний курс): навч. посіб / Д. І. Миронюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 140 с.