Науково-методична комісія з журналістики

Підручники

Видання: монографії, посібники, підручники

 1. Різун В. В. Літературне редагування : підручник / Володимир Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240 с.
 2. rizun-redaguvannya
 3. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 “журналістика та інформація” / В. В. Різун.— К. : Видавничий центр “Просвіта”, 2008.— 260 с.
 4. rizun-comunikatsiya
 5. Карпенко В. Інформаційна політика та безпека : підручник / Віталій Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2006. – 300 с.
 6. Ф-4
 7. Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник / Віталій Карпенко. – К. : Університет «Україна», 2007. – 430 с.
 8. Ф-5
 9. Карпенко В. Журналістська творчість. Теоретично-методичні та практичні засади : підручник / Віталій Карпенко. – К. : Університет «Україна», 2012. – 164 с.
 10. Ф-8
 11. Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І. Л. Михайлин. — 3-тэ вид., доп. і поліпш.— Х. : Прапор, 2005. — 320 с.
 12. Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука: підручник / І. Л. Михайлин. — Суми : Університетська книга, 2009. — 336 с.
 13. Шевченкро В. Е. Художньо-технічне редагування: підручник / Вікторія Шевченко. – К. : Видавець Паливода А. В., 2010. – 516 с.
 14. xtr2010
 15. Іванов В. Ф. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. — К. : Центр вільної преси, 2012. — 352 с.
 16. Олексенко В. П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : підручник / В. П. Олексенко. – Харків : Видавнича група «Основа», 2009.- 335 с.