ВНЗ

Бердянський державний педагогічний університет, Інститут філології

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Донецький національний університет

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Запорізький національний університет

Запорізький національний технічний університет

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Київський міжнародний університет, Інститут журналістики

Київський національний торговельно-економічний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики

Кіровоградський державний педагогічний університет

Класичний приватний університет, Інститут журналістики  (місто Запоріжжя)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Маріупольський державний гуманітарний університет

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна»

Національний авіаційний університет, Інститут міжнародних відносин 

Національний технічний університет України «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут

Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Галицький інститут імені В. Чорновола

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Сумcький державний університет

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (місто Сімферополь)

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Ужгородський національний університет

Українська академія друкарства (Львів)

Український католицький університет

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Херсонський державний університет

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича